Редакциядиз чар
Mən Qusara gələndə 1(284), январь, 2015       Qəzetin daimi oxucusu, onun uğurları ilə fəxr edən və hər yerdə təbliği ilə məşğul olan bir şəxs kimi qəzetin məzmunlu, maraqlı çıxmasında əməyi olan bütün kollektivi 2015-ci il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamınıza yeni ildə cansağlığı, könül xoşluğu,...
Жуввал гьикI хуьда? 12(283), декабрь, 2014        Са береда жуввал, лезгивал хуьн чи ивида авай. Чи лезгивал, чи кьегьалвал маса халкьаризни чешне тир. Мердвал, михьивал, дуьзвал, хайи хуьрелни хайи халкьдал рикI алаз кIвалахун,...
Oxucu minnətdarlığı 11(282), октябрь, 2014       Redaksiyamıza tez-tez bizim daimi oxucularımız olan təhsil, elm və mədəniyyət sahəsinin adlı-sanlı insanları qonaq gəlirlər. Bu dəfəki qonağımız əslən Qusar rayonunun Əniğ kəndindən olan tanınmış ziyalı, uzun illər Bakı şəhərinin kitabxana sektorunda çalışmış Dilşad Abdullayeva idi....
Nİfaq salanlara ar olsun 9(280), сентябрь, 2014 Hörmətli redaksiya! “Samur”un 24 avqust 2014-cü il tarixli sayında dərc olunmuş “Milli ədavətə rəvac” məqaləsi hamının ürəyindən xəbər verən məqalədir. Kəndimizdə həmin məqaləni oxumayan adam çətin tapılar. Bu, Cabir Albantürk kimi araqarışdıranlara tutarlı cavabdır. ...
"Самур" газетдал рикI алайбур 8(279), август, 2014       Керимхан Керимовни Темирхан Агъамирзеев КцIар райондин Пирал хуьруьн виридалайни кьуьзуь ксар я. “Самур” газетдал рикI алай Керимхан халудин 91, Темирхан халудин 80 яшар я. ...
Зи кIвалин багьа мугьман 8(279), август, 2014     Играми «Самур» газетдин кIвалахдарар! Чи кIвализ чи Кьулан вацIун тIвар алай «Самур» газет илифиз 17 йис я. Зи уьмуьрдин юлдаш Ракъуятан адал акьван рикI алай хьи, зазни кIанарнай...
Виридан рикIяй я 8(279), август, 2014      Играми редакция! За квез дуьшуьшдай кхьизвач. Ибур зи рикIин гьиссери мецел гъизвай гафар я. 22 йис я Азербайжанда лезги халкьдихъ вичин республикадин газет аваз. И йисара «Самур»...
Uğurlar diləyirik 8(279), август, 2014    “Samur” qəzetinin səhifələrində ləzgi dil qrupuna daxil olan xalqlar, onların dili, adət-ənənələri, mədəniyyəti ilə bağlı maraqlı məqalələr dərc olunur. Oxucuların hüsn-rəğbətini qazanan belə yazılardan biri qəzetin 11(270) sayında işıq üzü görmüş “Qrızlar”...
İnsanlara ümid verirsiniz 8(279), август, 2014      Hörmətli redaksiya! Mən “Samur”un daimi oxucusuyam. Özüm əslən bakılıyam, milliyyətcə azərbaycanlıyam. İqtisadçı işləmişəm, indi təqaüddəyəm. 17 ildən çoxdur ki, 2 qəzet yazdırıram: birini özüm alıram, o birini Dağıstanın Axtı şəhərindəki dostlarıma...
Чаз кхьизва 12(271), декабрь, 2013 Агалкьунар пара хьурай!       Играми редакция! Икьван гагьди заз Бакуда «Самур» газет акъатзава лагьана ван хьанай. Зи ватанэгьлийри газетдин чинриз акъатзавай чи тарихдиз,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(319)
апрель, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ