Редакциядиз чар
Чи философрикай кхьенва 7(290), август, 2015      Играми редакция! Са шумуд йис инлай вилик Къубада юкьван мектебда кIелдайла «Самур» газетдиз закай макъала акъатнай. Гьа макъалада заз са шумуд чIал чизва лагьана кхьенай. Гьакъикъатдани...
Аваз хьурай! 7(290), август, 2015      Гьар гъилера «Самур» газет къачурла заз дуьньяяр бахш авур хьиз жеда. Ада чаз чи тарихар, куьгьне адетар чирзава. «Самур» халкь патал лезги чIалан мектебдиз элкъвенва. И...
Daha bir uğur 7(290), август, 2015      “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabı çapdan çıxanda redaksiyamıza ilk zəng çalanlardan  biri bacarıqlı qələm sahibi, veteran jurnalist Elza Muradağayeva oldu. Onun təbriki, kitab müəlliflərinin zəhmətinə verdiyi yüksək qiymət bizi riqqətə gətirdi. Amma...
Чирвилер чукIурай кьегьал 6(289), июль, 2015      Чи тарихдин тIимил чирнавай чинрикай сад XIX виш йисуз ва XX виш йисан эвелра халкьдин кьула чирвилерни кIвенкIвечи фикирар чукIурунин месэла я. А чIавара чахъ и месэладихъ галаз мукьувай...
Редакциядиз чарар 5(288), май, 2015 Агалкьунар тIалабзава        Играми редакция! За Россиядин Красноярск шегьерда кIвалахзаватIани, зи стхади зал «Самур» газетдин вири тилитар агакьарзава. Авайвал лугьун,...
Minnətdarlıq məktubları 5(288), май, 2015      “Samur” qəzeti redaksiyasının əməkdaşları tərəfindən tərtib edilmiş “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”in çapdan çıxması oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Bununla əlaqədar redaksiyamıza çoxlu məktub daxil olmuşdur. Qubadan...
Санал кIелнай 4(287), апрель, 2015       Играми редакция! Алатай асирдин 70-йисара Гуржистандин Маариф музейда Уьзейир Гьажибегован хсуси дело хуьзвай. Гьана авай са документда къалурнавайвал, 1900-1901-йисара Гори семи­нария­дин...
“Samur” haqqında 2(285), февраль, 2015      “Samur” qəzeti gözəl bir xalçaya bənzəyir. Burada yüksək zövq üzə gülür. İnformasiya bolluğu, mövzu rəngarəngliyi, məsələlərin qoyuluşu və aktuallığı diqqəti cəlb edir. Onun üç dildə məqalələr çap etməsi isə xüsusilə sevindiricidir....
Чар ракъурайтIа хъсан я 1(284), январь, 2015      Играми редакция! За квез и чар Хачмаз райондин Мукьтадир посёлокдай кхьизва. И кьиляй лугьун хьи, куьне «Самур» газет гзаф иердиз акъуд­зава. Адан чинра авай гьар са макъалади...
Mən Qusara gələndə 1(284), январь, 2015       Qəzetin daimi oxucusu, onun uğurları ilə fəxr edən və hər yerdə təbliği ilə məşğul olan bir şəxs kimi qəzetin məzmunlu, maraqlı çıxmasında əməyi olan bütün kollektivi 2015-ci il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamınıza yeni ildə cansağlığı, könül xoşluğu,...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ