Редакциядиз чар
Dilimiz itməsin 3(297), апрель, 2016      Son zamanlar Qusar, Quba, Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz və s. bölgələrimizdən olan ləzgi tələbə və gənclərlə ləzgi dilinin taleyi ilə bağlı apardığım söhbətlər heç də ürək açan olmadı. Ona görə də bu mövzunu yenidən gündəmə gətirməyi özümə...
Taleyimə minnətdaram 3(297), апрель, 2016      Əsl ziyalılıq və müdriklik insanlara Allahın verdiyi ən yüksək keyfiyyətlərdəndir. Bunları qazanan insanlar ətrafına işıq saçan günəşə bənzəyirlər. Günəş nə doğur, nə də batır, o daim eyni vəziyyətdə dayanır, biz onun ətrafında fırlandıqca o, çəkilir və yenidən...
Müasir aforizmlər 1(295), январь, 2016             Hazırkı dövrdə insan elektromaqnit dalğalarından toxunmuş hörümçək toruna düşüb çabalayan ariya bənzəyir. Hörümçək yavaş-yavaş öz qurbanına yaxınlaşmaqdadır...  ***      Görəsən M.Ə.Sabirin...
ЧIал хуьзвай хъсан кIалуб 10(293), ноябрь, 2015      Играми редакция! Заз чи тIвар-ван авай кьве къелемэгьлиди – Седакъет Керимовади ва Муьзеффер Меликмамедова алай йисуз «Азербайжан» чапханада чапдай акъуднавай «Лезги...
Фагьумиз тазва 10(293), ноябрь, 2015      «Самур» газетдин 24-сентябрдиз акъатнавай тилитда «Лезги чIал гьикI хуьн?» тIвар алаз жегьилри элкъвей столдихъ авур веревирдрикай ганвай материал зи рикIяй хьана. Ана къарагъарнавай...
Жуввал 10(293), ноябрь, 2015      Жуввал хуьн гьар са халкьдин кьилин везифа я, гьакIни лезгийрин. Алай аямда чи виридалайни чIехи везифа лагьайтIа, чIал хуьн я. Хуш ата­на заз «Са­мур­­дин» «Лезги чIал...
Хайиди хьиз 10(293), ноябрь, 2015      «Самур» газетдин 24-сентябрдин тилитда редакцияда жегьилрихъ галаз санал кьиле фейи элкъвей столдихъ хьайи ихтилатар ганва. Авайвал лагьайтIа гзаф хвеши хьана заз. «Лезги...
Чи философрикай кхьенва 7(290), август, 2015      Играми редакция! Са шумуд йис инлай вилик Къубада юкьван мектебда кIелдайла «Самур» газетдиз закай макъала акъатнай. Гьа макъалада заз са шумуд чIал чизва лагьана кхьенай. Гьакъикъатдани...
Аваз хьурай! 7(290), август, 2015      Гьар гъилера «Самур» газет къачурла заз дуьньяяр бахш авур хьиз жеда. Ада чаз чи тарихар, куьгьне адетар чирзава. «Самур» халкь патал лезги чIалан мектебдиз элкъвенва. И...
Daha bir uğur 7(290), август, 2015      “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabı çapdan çıxanda redaksiyamıza ilk zəng çalanlardan  biri bacarıqlı qələm sahibi, veteran jurnalist Elza Muradağayeva oldu. Onun təbriki, kitab müəlliflərinin zəhmətinə verdiyi yüksək qiymət bizi riqqətə gətirdi. Amma...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ