Редакциядиз чар
Санал кIелнай 4(287), апрель, 2015       Играми редакция! Алатай асирдин 70-йисара Гуржистандин Маариф музейда Уьзейир Гьажибегован хсуси дело хуьзвай. Гьана авай са документда къалурнавайвал, 1900-1901-йисара Гори семи­нария­дин...
“Samur” haqqında 2(285), февраль, 2015      “Samur” qəzeti gözəl bir xalçaya bənzəyir. Burada yüksək zövq üzə gülür. İnformasiya bolluğu, mövzu rəngarəngliyi, məsələlərin qoyuluşu və aktuallığı diqqəti cəlb edir. Onun üç dildə məqalələr çap etməsi isə xüsusilə sevindiricidir....
Чар ракъурайтIа хъсан я 1(284), январь, 2015      Играми редакция! За квез и чар Хачмаз райондин Мукьтадир посёлокдай кхьизва. И кьиляй лугьун хьи, куьне «Самур» газет гзаф иердиз акъуд­зава. Адан чинра авай гьар са макъалади...
Mən Qusara gələndə 1(284), январь, 2015       Qəzetin daimi oxucusu, onun uğurları ilə fəxr edən və hər yerdə təbliği ilə məşğul olan bir şəxs kimi qəzetin məzmunlu, maraqlı çıxmasında əməyi olan bütün kollektivi 2015-ci il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamınıza yeni ildə cansağlığı, könül xoşluğu,...
Жуввал гьикI хуьда? 12(283), декабрь, 2014        Са береда жуввал, лезгивал хуьн чи ивида авай. Чи лезгивал, чи кьегьалвал маса халкьаризни чешне тир. Мердвал, михьивал, дуьзвал, хайи хуьрелни хайи халкьдал рикI алаз кIвалахун,...
Oxucu minnətdarlığı 11(282), октябрь, 2014       Redaksiyamıza tez-tez bizim daimi oxucularımız olan təhsil, elm və mədəniyyət sahəsinin adlı-sanlı insanları qonaq gəlirlər. Bu dəfəki qonağımız əslən Qusar rayonunun Əniğ kəndindən olan tanınmış ziyalı, uzun illər Bakı şəhərinin kitabxana sektorunda çalışmış Dilşad Abdullayeva idi....
Nİfaq salanlara ar olsun 9(280), сентябрь, 2014 Hörmətli redaksiya! “Samur”un 24 avqust 2014-cü il tarixli sayında dərc olunmuş “Milli ədavətə rəvac” məqaləsi hamının ürəyindən xəbər verən məqalədir. Kəndimizdə həmin məqaləni oxumayan adam çətin tapılar. Bu, Cabir Albantürk kimi araqarışdıranlara tutarlı cavabdır. ...
"Самур" газетдал рикI алайбур 8(279), август, 2014       Керимхан Керимовни Темирхан Агъамирзеев КцIар райондин Пирал хуьруьн виридалайни кьуьзуь ксар я. “Самур” газетдал рикI алай Керимхан халудин 91, Темирхан халудин 80 яшар я. ...
Зи кIвалин багьа мугьман 8(279), август, 2014     Играми «Самур» газетдин кIвалахдарар! Чи кIвализ чи Кьулан вацIун тIвар алай «Самур» газет илифиз 17 йис я. Зи уьмуьрдин юлдаш Ракъуятан адал акьван рикI алай хьи, зазни кIанарнай...
Виридан рикIяй я 8(279), август, 2014      Играми редакция! За квез дуьшуьшдай кхьизвач. Ибур зи рикIин гьиссери мецел гъизвай гафар я. 22 йис я Азербайжанда лезги халкьдихъ вичин республикадин газет аваз. И йисара «Самур»...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ