Редакциядиз чар
ЧIал хуьзвай хъсан кIалуб 10(293), ноябрь, 2015      Играми редакция! Заз чи тIвар-ван авай кьве къелемэгьлиди – Седакъет Керимовади ва Муьзеффер Меликмамедова алай йисуз «Азербайжан» чапханада чапдай акъуднавай «Лезги...
Фагьумиз тазва 10(293), ноябрь, 2015      «Самур» газетдин 24-сентябрдиз акъатнавай тилитда «Лезги чIал гьикI хуьн?» тIвар алаз жегьилри элкъвей столдихъ авур веревирдрикай ганвай материал зи рикIяй хьана. Ана къарагъарнавай...
Жуввал 10(293), ноябрь, 2015      Жуввал хуьн гьар са халкьдин кьилин везифа я, гьакIни лезгийрин. Алай аямда чи виридалайни чIехи везифа лагьайтIа, чIал хуьн я. Хуш ата­на заз «Са­мур­­дин» «Лезги чIал...
Хайиди хьиз 10(293), ноябрь, 2015      «Самур» газетдин 24-сентябрдин тилитда редакцияда жегьилрихъ галаз санал кьиле фейи элкъвей столдихъ хьайи ихтилатар ганва. Авайвал лагьайтIа гзаф хвеши хьана заз. «Лезги...
Чи философрикай кхьенва 7(290), август, 2015      Играми редакция! Са шумуд йис инлай вилик Къубада юкьван мектебда кIелдайла «Самур» газетдиз закай макъала акъатнай. Гьа макъалада заз са шумуд чIал чизва лагьана кхьенай. Гьакъикъатдани...
Аваз хьурай! 7(290), август, 2015      Гьар гъилера «Самур» газет къачурла заз дуьньяяр бахш авур хьиз жеда. Ада чаз чи тарихар, куьгьне адетар чирзава. «Самур» халкь патал лезги чIалан мектебдиз элкъвенва. И...
Daha bir uğur 7(290), август, 2015      “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabı çapdan çıxanda redaksiyamıza ilk zəng çalanlardan  biri bacarıqlı qələm sahibi, veteran jurnalist Elza Muradağayeva oldu. Onun təbriki, kitab müəlliflərinin zəhmətinə verdiyi yüksək qiymət bizi riqqətə gətirdi. Amma...
Чирвилер чукIурай кьегьал 6(289), июль, 2015      Чи тарихдин тIимил чирнавай чинрикай сад XIX виш йисуз ва XX виш йисан эвелра халкьдин кьула чирвилерни кIвенкIвечи фикирар чукIурунин месэла я. А чIавара чахъ и месэладихъ галаз мукьувай...
Редакциядиз чарар 5(288), май, 2015 Агалкьунар тIалабзава        Играми редакция! За Россиядин Красноярск шегьерда кIвалахзаватIани, зи стхади зал «Самур» газетдин вири тилитар агакьарзава. Авайвал лугьун,...
Minnətdarlıq məktubları 5(288), май, 2015      “Samur” qəzeti redaksiyasının əməkdaşları tərəfindən tərtib edilmiş “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”in çapdan çıxması oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Bununla əlaqədar redaksiyamıza çoxlu məktub daxil olmuşdur. Qubadan...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ