Редакциядиз чар
Ван авуна 11(305), декабрь, 2016      Играми редакция! «Самур» газетдин алатай тилитда чи хуьрера фад-фад дуьшуьш жезвай чкIанвай кIвалериз талукь “Къул туьхуьр мийир” тIвар ганвай макъала кIелдайла зун къагьарди...
Ван авуна 11(305), декабрь, 2016      «Самур» газетдин 26-ноябрдин тилитда чап хьанвай “Къул туьхуьр мийир” макъалади заз кIевелай таъсирна. Вучиз лагьайтIа адай тIал кIвахьзавай. КIвалер-къар, хуьрер гадарна...
«Самурдин» 25 йис жезва 10(304), ноябрь, 2016      Виликай къвезмай 2017-йисуз «Самур» газет акъатиз 25 йис тамам жезва. И йисара «Са­мур» вири халкьдин рикI алай газетдиз элкъвена. Гьеле 20 йисан юбилейдин вилик чи тIвар-ван...
Вириниз сейли хьанва 9(303), октябрь, 2016      Вич Дербентда дидедиз хьайи, аял чIавалай буба­дивай уьзуьмчивилин сирер чириз алахъай Шамил Гьуь­сейнов гила и рекьяй неинки Россиядиз, гьакI къецепатан уьлквейризни сейли алим...
Баркаллагь 9(303), октябрь, 2016      Чи бубайри лагьайвал, хуьруьз яд гъун, муьгъ эцигун, багъ кутун суваб кIвалахар я.      И мукьвара Хачмаз райондин Мукьтадир ва Велемир хуьрерин агьалияр патал рикIелай тефир...
ТIебиат хвена кIанзава 9(303), октябрь, 2016      Играми редакция! «Самур» газетдин алай йисан 30-августдин тилитдиз акъуднавай «Кьве тар» макъала кIелайдалай кьулухъ за квез чар кхьин къетI авуна. Гьакъикъатдани дегь чIавара...
“Samur”u qoruyaq 3(297), апрель, 2016      Hər bir xalqın özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri, bəlkə də birincisi onun danışıq dilidir. Doğma dil varsa, xalq yaşayır. Doğma dili biz ana laylasında, musiqilərimizdə eşidir, öyrənir, sevirik.      Sevdiyi şey insan üçün gözəldir. İnsan öz...
Dilimiz itməsin 3(297), апрель, 2016      Son zamanlar Qusar, Quba, Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz və s. bölgələrimizdən olan ləzgi tələbə və gənclərlə ləzgi dilinin taleyi ilə bağlı apardığım söhbətlər heç də ürək açan olmadı. Ona görə də bu mövzunu yenidən gündəmə gətirməyi özümə...
Taleyimə minnətdaram 3(297), апрель, 2016      Əsl ziyalılıq və müdriklik insanlara Allahın verdiyi ən yüksək keyfiyyətlərdəndir. Bunları qazanan insanlar ətrafına işıq saçan günəşə bənzəyirlər. Günəş nə doğur, nə də batır, o daim eyni vəziyyətdə dayanır, biz onun ətrafında fırlandıqca o, çəkilir və yenidən...
Müasir aforizmlər 1(295), январь, 2016             Hazırkı dövrdə insan elektromaqnit dalğalarından toxunmuş hörümçək toruna düşüb çabalayan ariya bənzəyir. Hörümçək yavaş-yavaş öz qurbanına yaxınlaşmaqdadır...  ***      Görəsən M.Ə.Sabirin...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ