Məşhur ləzgilər
Qanlı Şaban 11(246), ноябрь, 2011 (Əvvəli qəzetimizin 27 oktyabr 2011-ci il tarixli sayında) Ləzgi üsyançılarının qələbələri şah Sultan Huseyni bərk qorxuya salır. O, ruslardan yararlanmaq və onların köməyi ilə Şirvanda xalq hərəkatını yatırtmaq qərarına gəlir və bu niyyətlə 1713-cü ildə öz nümayəndəsi Fəzlulla...
Qanlı Şaban 10(245), октябрь, 2011 Üç əsr əvvəl Qafqazda Səfəvilər imperiyasının zülmünə qarşı ilk üsyan qaldıran Qanlı Şabanın və Molla Abdulla-hın İran qarnizonları üzərinə cəsarətli hücumları Dağıstanın və Azərbaycanın ayrı-ayrı vilayətlərində etirazların kütləvi hal almasına və son nəticədə xalq...
Təngə pələngi 9(244), сентябрь, 2011 (Əvvəli qəzetimizin 21 may, 22 iyun, 30 iyul və 26 avqust 2011-ci il tarixli saylarında) Vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığını görən Süleyman bəy bir qədər vaxt qazanmaq qərarına gəldi. Çünki Müşkürdə rus qoşunu ilə üz-üzə durmuş But Qurban ona kömək göndərməli...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ