Məşhur ləzgilər
Qanlı Şaban 10(245), октябрь, 2011 Üç əsr əvvəl Qafqazda Səfəvilər imperiyasının zülmünə qarşı ilk üsyan qaldıran Qanlı Şabanın və Molla Abdulla-hın İran qarnizonları üzərinə cəsarətli hücumları Dağıstanın və Azərbaycanın ayrı-ayrı vilayətlərində etirazların kütləvi hal almasına və son nəticədə xalq...
Təngə pələngi 9(244), сентябрь, 2011 (Əvvəli qəzetimizin 21 may, 22 iyun, 30 iyul və 26 avqust 2011-ci il tarixli saylarında) Vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığını görən Süleyman bəy bir qədər vaxt qazanmaq qərarına gəldi. Çünki Müşkürdə rus qoşunu ilə üz-üzə durmuş But Qurban ona kömək göndərməli...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ