Чир-течир
Nelson Mandelanın ölkəsində 1(327), январь, 2019      Korina Van Villigen Hollandiya vətəndaşıdır, ixtisasca linqvistdir. Altı ildir ki, Azərbaycanda yaşayır, Bakıda “Mozaika -ST” tərcümə şirkətinin direktorudur. Doğma holland dili ilə yanaşı, ingilis, rus, udi dillərini də mükəmməl bilir, Azərbaycan dilində sərbəst danışır. ...
Сейлибуру лагьанай... 10(326), декабрь, 2018      Заз жуван хайи лезги чIал хьиз араб, фарс, туьрк, урус чIалар, гьакIни Дагъустандин халкьарин 12 чIал чида. Ингье за кIвенкIве жуван чIалал фикирда, жуван чIалал веревирдер ийида. И муаллим...
Кто придумал алфавит 10(326), декабрь, 2018 Изобретение символов        Буквы алфавита на самом деле являются символами звуков. Основа букв английского алфавита – алфавит римский, возраст которого 2500 лет. Заглавные буквы...
Императордин университетда кIелнай 9(325), ноябрь, 2018    XIX виш йисарин эхирра Москвадин Императордин Университет вири Европадиз сейли хьанай. Гьавиляй ина къецепатан уьлквейрай атанвай гзаф жегьилри кIелзавай. Россиядин империядин чара-чара...
Лезги ичер 8(324), сентябрь, 2018      Ичерин сортарал гьалтайла, лезгийри чпи цана агакьарнавай сортар гзаф ава. Машгьур сиягьатчи А.Контариниди чи багъларикай икI кхьенай: «Лезгийри икьван багълар гьикI цана агакьарзаватIа?...
Самые добрые люди в русской истории 8(324), сентябрь, 2018 Императрица Мария Федоровна        Вторая жена Павла I Мария Федоровна славилась отменным здоровьем и неутомимостью. Начиная утро с холодных обливаний, молитвы и крепкого кофе,...
Дерево - пямятник 4(320), май, 2018      Это платановое дерево растет  в селе  Ага Стал Сулейман-Стальского райо­на. Уникальность дерева заключается в том, что окружность его составляет более восьми метров, а высота...
О проблемах этнических СМИ 2(318), февраль, 2018      У этнических СМИ нет возможности быть абсо­лют­но самоокупаемыми. Об этом вице-президент Фе­де­ралистского сою­­за на­ци­ональ­ных мень­шинств и за­мес­титель...
Кавказ - рай для лингвистов 2(318), февраль, 2018      Языков на Кавказе так мно­­го, что все попытки их сос­чи­тать были обречены на неу­дачу: Лингвистическое изо­би­­лие поражало воображение чу­же­странцев, и Кавказ...
Jurnalın yeni sayı 1(317), январь, 2018      Türkiyənin “Dağıstan Dostluq Dərnəyi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən ilin son sayı işıq üzü görüb. Burada verilmiş materialların əksəriyyəti Dağıstana və Azərbaycana həsr edilib.      Jurnalda İmam Şamilin naibi Hacı...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ