Чи хуьрер
Штул 10(257), октябрь, 2012 Штул Дагъустандин къадим лезги хуьрерикай я. 1886-йисалди ам Куьре округдин Кьасум-хуьруьн участокдик акатзавай. Тарихдин делилрив гекъигайтIа, гьеле 1869-йисуз ина 171 майишат авай. 1900-йисуз агьалияр...
Digah 8(255), август, 2012 (Əvvəli qəzetimizin 22 iyun və 27 iyul2012-ci il tarixli saylarında)   Adı respublikamızın hüdudlarından kənarda da tanınan digahlı Əlisultan Quliyev uzun illər rəhbər partiya işlərində çalışmış, Azərbaycan KP Qusar Rayon Komitəsinin katibi, Salyan Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1939-1942-ci...
ЧIехи Муругъ 7(254), июль, 2012 КцIар райондин къадим хуьрерин арада «Муругъ» компонентдикай арадиз атанвай кьве хуьр ава: ЧIехи Муругъ ва Зинданмуругъ. Тарихдин чешмейрай малум жезвайвал, абур кьведни юкьван виш йисара...
Дigah 7(254), июль, 2012 (Əvvəli qəzеtimizin 22 iyun 2012-ci il tarixli sayında)   Materiallardan göründüyü kimi, kənd erkən orta əsrlərdə (V-X əsrlər) fəaliyyətdə olmuşdur. Yadelli işğalçılar tərəfindən dağıdılmış kəndin ərazisində həyat yenidən XIV əsrin əvvəllərindən canlanmağa başlamışdır....
Digah 6(253), июнь, 2012 Quba rayonunun iri yaşayış məntəqələrindən sayılan, Quba-Qusar yolunun kənarında yerləşən Digah kəndi qədim tarixə malikdir. Arxeoloqlar kəndin ərazisində eramızın III-VII əsrlərinə və erkən orta əsrlərə aid yaşayış yerlərinin qalıqlarını aşkar etmişlər. Indiyədək kəndin tarixi ilə bağlı araşdırmaların...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ