Чи хуьрер
ЧIехи Муругъ 7(254), июль, 2012 КцIар райондин къадим хуьрерин арада «Муругъ» компонентдикай арадиз атанвай кьве хуьр ава: ЧIехи Муругъ ва Зинданмуругъ. Тарихдин чешмейрай малум жезвайвал, абур кьведни юкьван виш йисара...
Дigah 7(254), июль, 2012 (Əvvəli qəzеtimizin 22 iyun 2012-ci il tarixli sayında)   Materiallardan göründüyü kimi, kənd erkən orta əsrlərdə (V-X əsrlər) fəaliyyətdə olmuşdur. Yadelli işğalçılar tərəfindən dağıdılmış kəndin ərazisində həyat yenidən XIV əsrin əvvəllərindən canlanmağa başlamışdır....
Digah 6(253), июнь, 2012 Quba rayonunun iri yaşayış məntəqələrindən sayılan, Quba-Qusar yolunun kənarında yerləşən Digah kəndi qədim tarixə malikdir. Arxeoloqlar kəndin ərazisində eramızın III-VII əsrlərinə və erkən orta əsrlərə aid yaşayış yerlərinin qalıqlarını aşkar etmişlər. Indiyədək kəndin tarixi ilə bağlı araşdırmaların...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ