Чи хуьрер
Кара-Куьре 11(270), ноябрь, 2013       Зун Бакудин Раманы хуьре   дидедиз хьана, ина мектебда  кIелна, институт куьтягьна,  гилалди урус чIалан муаллимвиле кIвалахзава. Жуван  кIвалахдал зи гзаф рикI ...
Авадан жезва 8(267), август, 2013 Алай йисан 14-августдиз Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиев Исмаиллы, Къебеле, Огъуз ва Шеки районра хьана. И районрин агалкьунрихъ галаз таниш хьайи ада, гьакIни инра цIийи карханаяр...
Штул 10(257), октябрь, 2012 Штул Дагъустандин къадим лезги хуьрерикай я. 1886-йисалди ам Куьре округдин Кьасум-хуьруьн участокдик акатзавай. Тарихдин делилрив гекъигайтIа, гьеле 1869-йисуз ина 171 майишат авай. 1900-йисуз агьалияр...
Digah 8(255), август, 2012 (Əvvəli qəzetimizin 22 iyun və 27 iyul2012-ci il tarixli saylarında)   Adı respublikamızın hüdudlarından kənarda da tanınan digahlı Əlisultan Quliyev uzun illər rəhbər partiya işlərində çalışmış, Azərbaycan KP Qusar Rayon Komitəsinin katibi, Salyan Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1939-1942-ci...
ЧIехи Муругъ 7(254), июль, 2012 КцIар райондин къадим хуьрерин арада «Муругъ» компонентдикай арадиз атанвай кьве хуьр ава: ЧIехи Муругъ ва Зинданмуругъ. Тарихдин чешмейрай малум жезвайвал, абур кьведни юкьван виш йисара...
Дigah 7(254), июль, 2012 (Əvvəli qəzеtimizin 22 iyun 2012-ci il tarixli sayında)   Materiallardan göründüyü kimi, kənd erkən orta əsrlərdə (V-X əsrlər) fəaliyyətdə olmuşdur. Yadelli işğalçılar tərəfindən dağıdılmış kəndin ərazisində həyat yenidən XIV əsrin əvvəllərindən canlanmağa başlamışdır....
Digah 6(253), июнь, 2012 Quba rayonunun iri yaşayış məntəqələrindən sayılan, Quba-Qusar yolunun kənarında yerləşən Digah kəndi qədim tarixə malikdir. Arxeoloqlar kəndin ərazisində eramızın III-VII əsrlərinə və erkən orta əsrlərə aid yaşayış yerlərinin qalıqlarını aşkar etmişlər. Indiyədək kəndin tarixi ilə bağlı araşdırmaların...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ