Чи хуьрер
Хуьлуьхърин гъарикI зул 7(352), октябрь, 2021     Дегь чIавара Хуьлуьхъ хуьр Нежеф вацӀун кьере авай. Адан харапӀаяр къедалди “ЧӀуру хуьр” лугьудай чкадал алама. Гуьгъуьнлай хуьруьнбуру селлерикай кьил къакъудун патал кьакьан...
Qrız kəndi 6(351), сентябрь, 2021    Azərbaycanın Şahdağ massivində ən sərt iqlim şəraiti, keçilməz qayaları və heyrətamiz təbiət mənzərələri ilə seçilən yaşayış məntəqələrindən biri Quba rayonunun Qrız kəndidir. Baş Qafqaz silsiləsinin yamacında, Ağ dağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 2050 metr yüksəklikdə,...
Кузуна са югъ 4(349), май, 2021     Дагълари элкъуьрна юкьва тунвай, тӀебиатдин гзафни-гзаф иер пипӀерикай тир Кузун лезгийрин дегь хуьрерикай я. Генг яйлахрин макан я инаг. Гилан Кузун хуьруьн яшар 500 йисалай виниз я. Сифте...
И чил хайи диге я 3(348), апрель, 2021 Огъуз райондин Филифар хуьр
И чил хайи диге я 7(344), октябрь, 2020 Къуба райондин Куьснет хуьр
Хъимил 4(341), июль, 2020    Азербайжандин къадим лезги хуьрерикай тир Хъимил Къуба райондин рагъакIидай пата ава. Аниз Къубадай 18 км-дин асфальт рехъ тухванва. И рехъ дагъларин ценерив гвай, тамарин юкьвай тIуз физва....
Дагълариз акъудай хуьрер 4(341), июль, 2020    1837-1840-йисарин Къубадин гъулгъуладин вахтунда генерал-адъютант П.Х.Граббеди лезгийриз кичIерар гана лагьанай: «Квез вуч кIанзава? Куьн жуван къуватралди азадвал хуьз хьана хушбахт жедайдан...
Чи хуьрерин тIварар 3(340), март, 2020 (Эвел газетдин 2019-йисан 22-но-ябрдин, 25-декабрдин, 2020-йисан 30-январдин ва 28-февралдин нумрайра)      Икьван гагьди чи алимри кваз такьур «тала» компонентдикай кьилди лагьана кIанзава....
ЧИ ХУЬРЕРИН ТIВАРАР 2(339), февраль, 2020    (Эвел газетдин 2019-йисан 22-ноябр- дин, 25-декабрдин ва 2020-йисан 30- январдин нумрайра)      «Уба» ва «къишлах» хьиз, «къазма» ва «ятах» гафарни туьркизмаяр...
ЧИ ХУЬРЕРИН ТIВАРАР 1(338), январь, 2020    (Эвел газетдин 2019-йисан 22-ноябрдин ва 25-декабрдин нумрайра)      Алимдивай ачухариз тахьанвай КIуфуба, Тагъаруба ва Уьзденуба ойконимар КцIар райондиз талукьбур я ва и хуьрер...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ