Хабарар
Гъилин хатIар гъанва 1(260), январь, 2013      Чи республикадин Гъилин ХатIарин Институтди Франциядин милли ктабханадай Азербайжандин тарихдихъни медениятдихъ галаз алакъалу тир документрин чинар акъудна гъанва. Санлай...
ЦIийи музей 1(260), январь, 2013      Азербайжандин Милли Илимрин Академияда прессадин Милли музей арадал гъанва. Ихьтин музеяр Англияда, Туьркияда, Нидерландда ва са кьадар маса уьлквейра фадлай кардик ква. ЦIийи...
Къулайвилер ава 1(260), январь, 2013      И йикъара Къубада 2 цIийи туризмдин кархана кардик кутунва. ТIебиатдин иер пипIера эцигнавай ял ягъидай чIехи дараматра туристар патал герек тир вири шартIар арадал гъанва. Къулайвилерал...
Кьилиз акъуднава 1(260), январь, 2013      "Векьин пунар ва инсандин хатасузвилин грантдин Программадив" кьадайвал, Закъатала районда цIийи проект кьилиз акъуднава. И проектдин бинедаллаз Дардокъкъаз ва Мосул хуьрерин...
Кардик кутуна 1(260), январь, 2013      Алатай йисан эхирра КцIар районда са шумуд цIийи кархана арадал гъана. 20-декабрдиз ина хьайи Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева ва адан ханум Мегьрибан Алиевади цIийи...
Къебеледа эцигда 1(260), январь, 2013      Къебеледа лугьуз тежедай кьван чIехи алишверишдин меркез эцигда. Райондин кьилин архитектор Тебриз Абдулхалыкъова малумат гайивал, къецепатан компанийрикай сада цIийи меркездин...
Супер - Юпитер 1(260), январь, 2013      Муьнгьендин Астрофизикадин Институтдин астрономри цIийи планета ашкара авунва. Ам ракъинин системадин виридалайни залан планета тир Юпитердилай 13 гъилера залан я. И планета Каппа...
Vahİd televİzİya yaradılacaq 1(260), январь, 2013      MDB çərçivəsində vahid informasiya məkanı və "Euronews"un analoqu olan ictimai telekanal yaradılacaq. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Ukrayna belə bir telekanalın yaradılmasında israrlıdır. Layihənin reallaşması üçün MDB-yə daxil olan bütün ölkələrin...
Məscİdlərİn sayı artacaq 1(260), январь, 2013      Hazırda Moskvada 1,5 milyon müsəlman yaşayır. Onlardan ötrü burada 6 məscid fəaliyyət göstərir. Şəhərin hakimiyyəti müsəlmanlar üçün daha 3 məscid tikməyi qərara alıb. Rusiya Müftiləri Şurasının sədri Ravil Qaynutdinin verdiyi məlumata görə bu məscidlər...
400 mİn ağac əkİb 1(260), январь, 2013      Hindistanın Uttar-Pradeş ştatının Qaziabad şəhərində yaşayan 60 yaşlı Rac Şarma ömrünün 46 ilini müxtəlif ekoloji proqramlarda iştiraka sərf edib. Həmin müddətdə bu qadın 40 parkın yaşıllaşdırılmasında iştirak edərək, 400 min ağac əkib. O, evinin yanında da meşəlik...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ