Хабарар
Ихтиярар тIалабзава 2(261), февраль, 2013 Испаниядин Хихон шегьердин мектебрин муаллимриз аялриз жаза гудай цIийи ихтиярар патал диде-бубайрин разивал къачуз кIанзава. Абуру лугьузвайвал, бедендин жаза (ягъун, гатун) кардик кутун тавуртIа,...
Рехъ жагъурнава 2(261), февраль, 2013 Америкадин Садхьанвай Штатрин юкьван мектебра аялриз гуьлле гудай дуьшуьшар къвердавай пара жезва. Гуькуматди ихьтин гьалар арадай акъудун патал цIийи рехъ жагъурнава. Гила мектебра муаллимриз...
Ayda tikililər 2(261), февраль, 2013 Cin alimlərinin kəsfi böyük sensasiyaya səbəb olub. Bu ölkənin "Cinye - 2" rabitə peykinin Ayda cəkdiyi nadir şəkillər araşdırılanda həmin planetdə tikililərin olduğu uzə cıxıb. Bunlar xüsusi zövqlə inşa olunmuş ti-kililərdir. Cin mütəxəssislərinin fikrinçə tikililər yad...
Cəhənnəmə yol 2(261), февраль, 2013 Rusiyanın Murmansk vilayətinin Kola adasında qazılmiş 12262 metr dərinliyindəki quyu dünyanın ən dərin quyusu sayılır. Həmin dərinliyə catanda qazmaçılar işləri dayandırmağa məcbur olublar. 12 min metrdən sonra onlar boşluğa rast gəlmişlər. Qazma alətlərinə bərkidilmiş mikrofonlar cəhənnəmdən gələn...
Israfciliq, yoxsa? 2(261), февраль, 2013 Ekspertlərin fikrincə hər il yer üzündə istehsal olunan ərzağın təxminən yarısını - 2 milyard tonunu hec kəs yemir. Bunun səbəbləri coxdur; məhsulun düzgün yığılmaması, ərzağın keyfiyyətsizliyi, yaxşi saxlanmamasi, acliq cəkən ölkələrə verilməməsi və s. Böyük Britaniyada tərəvəzin...
Qripə qarşi dondurma 2(261), февраль, 2013 Amerika Birləşmiş Ştatlarında qripi sağaldan dondurma kəşf olunub. Onun tərkibinə bal, pektin, zəncəfil, portağal və limon şirələri qatılır. Bundan əlavə burbondan və acı qırmızı bibərdən də istifadə olunur. Bunlar burnun təmizlənməsinə, nəfəs yollarının açılmasına kömək edir. Qripli xəstələri...
Meymunlar ağillanir 2(261), февраль, 2013 Meymunları əqli cəhətdən insanlara yaxınlaşdırmaq istəyən alimlərin çəhdlərı hədər getmir. Hazırda dünyanın 12 zooparkında oranqutanlar kompyüterdən istifadə edir. Onlar kompyüter oyunları oynayır, kinolara baxır. Tezliklə meymunlar İnternetdən istifadə etməyi də öyrənəcəklər. Meymunların...
РикIелай ракъурзавач 1(260), январь, 2013      Алай йисан 20-январдиз Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Шегьидрин Хиябандиз фена, 23 йис инлай вилик уьлкведин азадвал патал чан гайи шегьидар рикIел хкана. Ада "Эбеди...
Гьейдар Алиеван юбилей 1(260), январь, 2013      21-январдиз Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева вири халкьдин лидер Гьейдар Алиеван 90 йисан юбилей гегьеншдиз къейд авун патал серенжемдиз къул чIугуна.Азербайжандин...
Хъсандиз тухун патал 1(260), январь, 2013      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева 2015-йисуз Бакуда Европадин I Къугъунар тухунихъ авсиятда Тешкилатдин Комитет арадал гъунин гьакъиндай серенжемдиз къул чIугунва....ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Шаирар
Люди и судьбы
Редакциядин дустар
Qarabağ müharibəsi
Yubiley
Diqqət: İnsan taleyi!
Чи къагьриманар
Gəncliyimiz – qürurumuz
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
"Самур" - 30
Диктант
Дагъустан
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
ЦIийи ктабар
Dağıstan xalqları
Лезги чIалан месэлаяр
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Квез чидани?
Юбилей
Известные лезгиноведы
SOS!!!
Лезгияр вирина
"Самурдин мектеб"
С верой в душе
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Yeniliklər
Хъсан хабарар
Чи адетар
Чакай кхьенай ...
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Харусенят
Поэзия
Этнография
Дагестан
Народы мира
Инсанар, кьисметар
Спорт
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ