Хабарар
Алфатоксин гзаф ава 2(261), февраль, 2013 Европадин уьлквейра балкIандин якIун къалар куьтягь тахьанмаз цIийи татугайвал арадал атанва. Балкандин уьлквейра, иллаки Сербияда вичик рак азардин токсинар квай нек ашкара хьанва. И уьлквейри...
Тарсар пара жеда 2(261), февраль, 2013 Виликай къвезмай кIелунин йисуз Азербай-жандин юкьван мектебра жегьилар военный рекьяй гьазуруниз куьмек гудай кьилди кабинетар арадал гъида. Военный тарсар 500-далай гзаф аялри кIелзавай мектебра...
Гуьмбет эцигда 2(261), февраль, 2013 КIелунин ери хъсанарун патал Россиядин юкьван мектебар цIийи стандартрал элячIнава. И стандартар 2020-йисалди кардик кутуна   куьтягьда. Мектебра тIебии илимриз, математикадаз, литературадаз...
Сагъламвал хуьзва 2(261), февраль, 2013 Украинадин мектебра кIелзавай аялар фад-фад азарлу жезва. Сад лагьай синифра 30 процентдив агакьна аялрихъ хкатна куьтягь тежезвай гьамишан азар галукьнава. Аялрин сагъламвал хуьн паталди...
Ихтиярар тIалабзава 2(261), февраль, 2013 Испаниядин Хихон шегьердин мектебрин муаллимриз аялриз жаза гудай цIийи ихтиярар патал диде-бубайрин разивал къачуз кIанзава. Абуру лугьузвайвал, бедендин жаза (ягъун, гатун) кардик кутун тавуртIа,...
Рехъ жагъурнава 2(261), февраль, 2013 Америкадин Садхьанвай Штатрин юкьван мектебра аялриз гуьлле гудай дуьшуьшар къвердавай пара жезва. Гуькуматди ихьтин гьалар арадай акъудун патал цIийи рехъ жагъурнава. Гила мектебра муаллимриз...
Ayda tikililər 2(261), февраль, 2013 Cin alimlərinin kəsfi böyük sensasiyaya səbəb olub. Bu ölkənin "Cinye - 2" rabitə peykinin Ayda cəkdiyi nadir şəkillər araşdırılanda həmin planetdə tikililərin olduğu uzə cıxıb. Bunlar xüsusi zövqlə inşa olunmuş ti-kililərdir. Cin mütəxəssislərinin fikrinçə tikililər yad...
Cəhənnəmə yol 2(261), февраль, 2013 Rusiyanın Murmansk vilayətinin Kola adasında qazılmiş 12262 metr dərinliyindəki quyu dünyanın ən dərin quyusu sayılır. Həmin dərinliyə catanda qazmaçılar işləri dayandırmağa məcbur olublar. 12 min metrdən sonra onlar boşluğa rast gəlmişlər. Qazma alətlərinə bərkidilmiş mikrofonlar cəhənnəmdən gələn...
Israfciliq, yoxsa? 2(261), февраль, 2013 Ekspertlərin fikrincə hər il yer üzündə istehsal olunan ərzağın təxminən yarısını - 2 milyard tonunu hec kəs yemir. Bunun səbəbləri coxdur; məhsulun düzgün yığılmaması, ərzağın keyfiyyətsizliyi, yaxşi saxlanmamasi, acliq cəkən ölkələrə verilməməsi və s. Böyük Britaniyada tərəvəzin...
Qripə qarşi dondurma 2(261), февраль, 2013 Amerika Birləşmiş Ştatlarında qripi sağaldan dondurma kəşf olunub. Onun tərkibinə bal, pektin, zəncəfil, portağal və limon şirələri qatılır. Bundan əlavə burbondan və acı qırmızı bibərdən də istifadə olunur. Bunlar burnun təmizlənməsinə, nəfəs yollarının açılmasına kömək edir. Qripli xəstələri...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ