Хабарар
Чириз кIанзава 1(260), январь, 2013     Гилан стандартрив кьадайвал, 44 йис жаван, 45-59 йис юкьван яшар я. 60-74 йиса авай инсанар яшлубур, 75-89 йиса авайбур кьуьзуьбур яз гьисабзава. Чпин 90-100 йис ва мадни пара яшар тир инсанар яргъал...
Гъилин хатIар гъанва 1(260), январь, 2013      Чи республикадин Гъилин ХатIарин Институтди Франциядин милли ктабханадай Азербайжандин тарихдихъни медениятдихъ галаз алакъалу тир документрин чинар акъудна гъанва. Санлай...
ЦIийи музей 1(260), январь, 2013      Азербайжандин Милли Илимрин Академияда прессадин Милли музей арадал гъанва. Ихьтин музеяр Англияда, Туьркияда, Нидерландда ва са кьадар маса уьлквейра фадлай кардик ква. ЦIийи...
Къулайвилер ава 1(260), январь, 2013      И йикъара Къубада 2 цIийи туризмдин кархана кардик кутунва. ТIебиатдин иер пипIера эцигнавай ял ягъидай чIехи дараматра туристар патал герек тир вири шартIар арадал гъанва. Къулайвилерал...
Кьилиз акъуднава 1(260), январь, 2013      "Векьин пунар ва инсандин хатасузвилин грантдин Программадив" кьадайвал, Закъатала районда цIийи проект кьилиз акъуднава. И проектдин бинедаллаз Дардокъкъаз ва Мосул хуьрерин...
Кардик кутуна 1(260), январь, 2013      Алатай йисан эхирра КцIар районда са шумуд цIийи кархана арадал гъана. 20-декабрдиз ина хьайи Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева ва адан ханум Мегьрибан Алиевади цIийи...
Къебеледа эцигда 1(260), январь, 2013      Къебеледа лугьуз тежедай кьван чIехи алишверишдин меркез эцигда. Райондин кьилин архитектор Тебриз Абдулхалыкъова малумат гайивал, къецепатан компанийрикай сада цIийи меркездин...
Супер - Юпитер 1(260), январь, 2013      Муьнгьендин Астрофизикадин Институтдин астрономри цIийи планета ашкара авунва. Ам ракъинин системадин виридалайни залан планета тир Юпитердилай 13 гъилера залан я. И планета Каппа...
Vahİd televİzİya yaradılacaq 1(260), январь, 2013      MDB çərçivəsində vahid informasiya məkanı və "Euronews"un analoqu olan ictimai telekanal yaradılacaq. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Ukrayna belə bir telekanalın yaradılmasında israrlıdır. Layihənin reallaşması üçün MDB-yə daxil olan bütün ölkələrin...
Məscİdlərİn sayı artacaq 1(260), январь, 2013      Hazırda Moskvada 1,5 milyon müsəlman yaşayır. Onlardan ötrü burada 6 məscid fəaliyyət göstərir. Şəhərin hakimiyyəti müsəlmanlar üçün daha 3 məscid tikməyi qərara alıb. Rusiya Müftiləri Şurasının sədri Ravil Qaynutdinin verdiyi məlumata görə bu məscidlər...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ