Хабарар
Урмия кьуразва 2(261), февраль, 2013 Урмия вир йигиндиз кьуразва. Гьавиляй адан патарив гвай хуьрерни ичIи жезва. Икьван чIавалди 100 хуьруьн агьалияр маса чкайриз куьч хьанва. Идалай гъейри вирин патарив гвай 120 майвадин багъни кьуранва....
Кьилиз сер ягъадач 2(261), февраль, 2013 Сингапурдин алимри тухвай ахтармишун-рай малум хьайивал, ни гьар юкъуз 4 стакан чай хъвайитIа, адан акьул зайиф жедач, кьилиз сер ягъадач. Чайди алимри тежриба тухвай 1500 касдикай 1000 кас акьул...
Алфатоксин гзаф ава 2(261), февраль, 2013 Европадин уьлквейра балкIандин якIун къалар куьтягь тахьанмаз цIийи татугайвал арадал атанва. Балкандин уьлквейра, иллаки Сербияда вичик рак азардин токсинар квай нек ашкара хьанва. И уьлквейри...
Тарсар пара жеда 2(261), февраль, 2013 Виликай къвезмай кIелунин йисуз Азербай-жандин юкьван мектебра жегьилар военный рекьяй гьазуруниз куьмек гудай кьилди кабинетар арадал гъида. Военный тарсар 500-далай гзаф аялри кIелзавай мектебра...
Гуьмбет эцигда 2(261), февраль, 2013 КIелунин ери хъсанарун патал Россиядин юкьван мектебар цIийи стандартрал элячIнава. И стандартар 2020-йисалди кардик кутуна   куьтягьда. Мектебра тIебии илимриз, математикадаз, литературадаз...
Сагъламвал хуьзва 2(261), февраль, 2013 Украинадин мектебра кIелзавай аялар фад-фад азарлу жезва. Сад лагьай синифра 30 процентдив агакьна аялрихъ хкатна куьтягь тежезвай гьамишан азар галукьнава. Аялрин сагъламвал хуьн паталди...
Ихтиярар тIалабзава 2(261), февраль, 2013 Испаниядин Хихон шегьердин мектебрин муаллимриз аялриз жаза гудай цIийи ихтиярар патал диде-бубайрин разивал къачуз кIанзава. Абуру лугьузвайвал, бедендин жаза (ягъун, гатун) кардик кутун тавуртIа,...
Рехъ жагъурнава 2(261), февраль, 2013 Америкадин Садхьанвай Штатрин юкьван мектебра аялриз гуьлле гудай дуьшуьшар къвердавай пара жезва. Гуькуматди ихьтин гьалар арадай акъудун патал цIийи рехъ жагъурнава. Гила мектебра муаллимриз...
Ayda tikililər 2(261), февраль, 2013 Cin alimlərinin kəsfi böyük sensasiyaya səbəb olub. Bu ölkənin "Cinye - 2" rabitə peykinin Ayda cəkdiyi nadir şəkillər araşdırılanda həmin planetdə tikililərin olduğu uzə cıxıb. Bunlar xüsusi zövqlə inşa olunmuş ti-kililərdir. Cin mütəxəssislərinin fikrinçə tikililər yad...
Cəhənnəmə yol 2(261), февраль, 2013 Rusiyanın Murmansk vilayətinin Kola adasında qazılmiş 12262 metr dərinliyindəki quyu dünyanın ən dərin quyusu sayılır. Həmin dərinliyə catanda qazmaçılar işləri dayandırmağa məcbur olublar. 12 min metrdən sonra onlar boşluğa rast gəlmişlər. Qazma alətlərinə bərkidilmiş mikrofonlar cəhənnəmdən gələn...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 7(344)
октябрь, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ