Хабарар
Islandiya təcrübəsi 3(262), март, 2013 Əvvəllər dünyanın ən çox içkidən istifadə edən ölkəsi sayılan İslandiya bu gün çoxlarına nümunə göstərir. Burada alkoqolizm tamamilə aradan qaldırılıb. Ölkədə kəşf edilmış nadir preparatlar buna imkan verib. Hazırda Avropanın ən çox içki içən ölkələrindən...
Qeyri-adi xidmət 3(262), март, 2013 Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin Zlatoust şəhərinin məktəblərində və uşaq baxçalarında qeyri-adi xidmət fəaliyyətə başlayıb. Bu, astroloji daktiloskopiyadır. Buradakı firmalardan birinin isçiləri uşaqların əllərinə baxıb onların qabiliyyəti, istedadı və sağlamlığı barədə məlumat verir. Əvvəlcə...
Амукьаяр жагъанва 3(262), март, 2013 Азербайжандин Шекирайондин ГъвечIи Дегьне хуьруьн чилерал археологри чи эрадал къведалди III агъзур йисаз талукь къадим яшайишдин чка винел акъуднава. Инай гьа девирдиз талукь амукьаярни жагъанва....
ЦIийи стадион 3(262), март, 2013 Дагъустандин Магьачкъала шегьерда дуьньядин стандартрив кьадай, алай девирдин лап хъсан стадионрикай сад эцигна, кардик кутунва. 30 агъзур кас кьазвай цIийи стадиондиз международный статус...
Къафкъазда аялар квахьнава 3(262), март, 2013 РФ-дин Президентдин Кеферпатан Къафкъазда авай тайин ихтиярар гвай векил Александр Хлопонина малумат гайивал, ина 110 агъзур аял квахьнава. Абур дидедиз хьанва, амма я мектебдиз фенвач, яни гьина...
Атеистар патал килиса 3(262), март, 2013 Лондондин кефер пата атеистар патал килиса эцигна, кардик кутунва. Ина инсанри дуьарихъ ваъ, илимдин ихтилатрихъ яб акалзава. Эхиримжи 10 йисан къене Британияда атеистрин кьадар кьведра артух...
Табасаранский язык занесли в книгу рекордов Гиннеса 3(262), март, 2013 Табасаран – народ, проживающий в южной части Дагестана. Уникальная особенность этого народа – его язык, который даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самый сложный язык во всем мире....
Новый аэропорт 3(262), март, 2013      Азербайджан рассматривает возможность строительства шестого аэропорта. Под строительство уже предложены три участка в северном регионе Азербайджана. В частности, в качестве...
Къул чIугунва 2(261), февраль, 2013 Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Къуба район виликди фин йигинарун патал серенжемдиз къул чIугунва. Район патал сифте кьилин такьат хьиз 5 миллион манат пул чара ийида.
Кьилин планар гьазурнава 2(261), февраль, 2013 Азербайжандин архитектурадинни шегьер кутунин рекьяй талукь комитетди республикадин 10 шегьердин кьилин планар гьазурнава. Алай йисуз 5 шегьердин, гьабурукай яз КцIарин ва Хачмазин кьилин планарни...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ