Хабарар
Цlийи гафарганар 3(262), март, 2013 Магьачкъалада урус чIаланни лезги чIалан цIийи гафарган чапдай акъатнава. Ам туькIуьрайди Россиядин ИА-дин Дагъустандин Илимдин Меркездин ЧIалан, Литературадин ва Искусстводин Институтдин кьилин...
Самбо виликди фида 3(262), март, 2013 Алатай йисан эхирра исятда тренервиле кIвалахзавай пуд машгьур спортсмен стхади – Рамазан, Юрий ва Телман Къурбановри СтIал Сулейманан райондин меркезда эцигна кардик кутур цIийи спорткомплекс...
Агалкьунрин музей 3(262), март, 2013 Дагъустандин музеяр гуьнгьуна хтун патал эхиримжи вахтара са кьадар крар кьиле тухузва. Гьабурукай яз республикадин гьукуматдин музей цIийи кьилелай туькIуьрун патал герек тир кьван пуларин...
Пара жезва 3(262), март, 2013 Вири Россияда хьиз, уьлкведин юкьван зулуник акатзавай вилаятрани лезги чIал, меденият, адетар хуьн, халкьдин тарих чирун патал арадал гъизвай жемиятринни меркезрин кьадар къвердавай пара жезва....
Яран мехъерар 3(262), март, 2013 Красноярск вилаятда лезгияр гзаф яшамиш жезва. Ина абурухъ кьилди эцигунрин бригадаяр ва компанияр ава. Шегьердин цIийи кварталрикай са шумуд абуру эцигна. Лезги инженерри, алимри, спортсменри,...
Аламатдин карханаяр 3(262), март, 2013 Россияда гила са маса жуьредин карханаяр арадал къвезва. Уьлкведин чIехи шегьерра исламдин ва чувудрин банкар, поликлиникаяр, магазинар кардик кутазва. ЦIийи карханаяр чкадин агьалийри гзаф...
Кьве гьавадин поездар 3(262), март, 2013 И мукьвара Россиядин ракьун рекьера кьве гьавадин, алай девирдин лап хъсан поездар пайда жеда. 50 вагон гилигнавай ихьтин поездар Мурманск вилаятда синагъдай акъуднава. Вагонар адетдинбурулай...
Миллиардар тухузва 3(262), март, 2013 Алатай йисуз Россиядай къецепатан уьлквейриз 56,8 миллиард доллар пул тухванва. Им лугьуз тежедай кьван чIехи зиян я. Кьил акъудзавай ксари лугьузвайвал, и пулунив Россияда 8790 аялрин бахча, 700...
Peru möcüzəsi 3(262), март, 2013 Yüz il əvvəl bəşəriyyətin yaşının 40 min il olduğu güman edilirdi. Indi alimlər həmin rəqəmə şübhə ilə yanaşırlar. Buna səbəb Peruda yenicə tapılmiş daşlar və qayalar üzərindəki insan şəkilləridir. Şəkillərdə dinozavr və terodaktil ovlayan insanlar təsvir olunub. Mütəxəssislərin fikrincə...
Qocalığa qarşı 3(262), март, 2013 Yaxın illərdə apteklərdə qocalığın qarşısını alan dərmanlar da satılacaq. Alimlər artıq “yaş əleyhinə” preparat hazırlamaq üzrədir. Preparatın əsasını resveratrol (qırmızı çaxırın təbii komponenti) təşkil edir. Onun güclü cavanlaşdırma təsiri var. Mütəxəssislərin fikrincə...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ