Хабарар
Аялар патал 4(287), апрель, 2015      Шеки районда аялар патал генани гзаф мектебар ва бахчаяр эцигун адетдиз элкъвенва. Алатай йисуз ина шумудни са ихьтин карханаяр кардик кутуна. И кар мадни давамарзава.Исятда са шумуд...
Дишегьлийрин мискIин 4(287), апрель, 2015      Америкадин ­ Садхьанвай Штат­­рин Лос-Ан­­­­­-желес ше­гьер­да сифте яз му­сур­ман ди­шегь­лияр па­тал кьилди мис­­кIин кардик ку­тунва. И дараматда...
Къулайвилер туькIуьрзава 4(287), апрель, 2015      Алай вахтунда 20-дав агакьна миллетрин векилар яшамиш жез­вай Закъатала чи республикадин къадим маканрикай я. Ина гьукуматди хуьзвай 108 тарихдин гуьмбет ава. Абурукай Пери кIеле,...
Гафардай робот 4(287), апрель, 2015      Урусатдин алимри ялгъуз пенсиячияр патал гафардай робот туькIуьрнава. Адаз «Ихтилатчи» тIвар ганва. ЦIийи роботди кьуьзуьбурухъ галаз гьавадикай, къуншийрикай, жегьилрикай,...
Регьбер рикIел хкизва 3(286), март, 2015      Россияда Азер­байжан кIвачел ах­кьалдарай чIе­­­­х­и регьбер ва сия­сат­чи Гьейдар Алие­ван тIварунихъ галай чкайрин кьадар къвер­-­давай пара жезва. Шу­мудни...
Кардик кутуна 3(286), март, 2015       Алай йисан 9-март­диз Азер­бай­жан Республи­ка­дин Пре­зи­дент Ил­гьам Алие­ва ва Евро­падин Къу­гъунрин Тешки­лат­дин Коми­тет­дин седри Мегь­ри­бан...
Азербайжан чIалал радио 3(286), март, 2015      Гуржистанда сифте яз азербайжан чIа­лал радио кардик ку­тунва. Ра­дио­ди и рес­публикада яшамиш жезвай азер­байжан­ви­яр ин­фор­маци­ядал­­ди таъминарда,...
Медалар къалурна 3(286), март, 2015      «Баку-2015» сад лагьай Европадин Къу­гъунар гатIуниз тIимил ама. И кардихъ авсиятда са шу­муд югъ инлай вилик «Fairmont Baku» мугьманханада Европадин Къу­­гъунрин медалар...
Москвада акъуднава 3(286), март, 2015      Мукьвара Мос­к­вада «Гзаф кIеви женг. Ачу­харнавай ар­хиври Нариман На­­ри­ма­нова Азер­байжанда большевизмди рехъ гайи гъалатIриз акси женг чIугурди ви­нел акъудзава»...
Вилик физва 3(286), март, 2015      Къах чи уьлкведин къадим ма­канрикай я. Ина та­рихдин шу­мудни са гуьмбетар ава. Лекит хуь­­ре авай V асир­диз та­лукь ал­бан килиса, Къум хуьре авай V виш йисан базелика,...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ