Хабарар
Кьилди комиссия 10(293), ноябрь, 2015      ЧIалан гъалатIар арадай акъудун патал Республикадин Министррин Кабинетдин, Баку шегьердин крар кьилиз акъудзавай идарадин ва ЧIалан Институтдин векилрикай ибарат тир кьилди комиссия...
ЦIийи терминар 10(293), ноябрь, 2015      И йикъара Азербайжандин Минис­тррин Кабинетдин Терми­нологиядин Комисиядай малумат гайивал, азербайжан чIала 2500 цIийи термин гьатда. И терминрикай гила чапдай акъудзавай гафарганрини...
Вилик физва 9(292), октябрь, 2015       Азербайжан Рес­пуб­ликадин През­идент Ил­гьам Алиева тес­тикь авур «Азер­байжан 2020: ге­лежегдиз ки­ли­гун» ви­лик финин Кон­цепциядив кьадайвал, чи уьлкве...
Университетар куьчарда 9(292), октябрь, 2015      Виликай къвезмай мукьвал йисара Баку­дин уни­вер­ситетар ва ин­с­титутар шегьердай къерехдиз куь­чарда. Кьил акъуддай ксари лу­гьузвайвал, 2030-йи­сал къведалди Ба­кудин...
Чирвилерин кIвалер 9(292), октябрь, 2015      Азербайжан Рес­пуб­ли­ка­дин Прези­дент­дин па­тав гвай Чир­вилерин Фон­­дунин теклифдалди и йикъара Къах ва Огъуз районра Чир­вилерин кIва­лер кардик ку­тунва....
Сейли жеда 9(292), октябрь, 2015      Азербайжандин машгьур тарихчи, маарифчи, ка­мал­эгьли Аббаскъулу агъа Бакиханов гила Америкадин Садхьанвай Штатризни сейли жеда. И йикъара адан «Гуьлуьстани - Ирем» ктаб...
Дербентдиз Азербайжандин савкьват 9(292), октябрь, 2015      Алай йи­сан 5-октябрдиз Дербент­дин 4-нумрадин юкьван мектебда му­ал­лимрин югъ гурлудаказ кьиле фе­на. Иниз атан­­вай мугьманрин арада Да­гъус­тандинни Азер­­байжандин...
“Шагь дагъда” цIийивал 9(292), октябрь, 2015       Азербай­жан­дин ту­ризмдин мер­кез­рикай тир, КцIар ра­йон­дин чи­ле­рал, Шагь дагъ­­­дин ценерив кардик ку­­-­тунвай «Шагь дагъ» комп­лексдин хъсан...
Шекидин дараматар 9(292), октябрь, 2015      Эхирим­жи йисара Ше­­ки район эцигунрин май­дандиз элкъвенва. Исятда Баш Гуьйнуьк хуьре 500, Баш Шаба­лыд хуьре 180, Гуьй­бу­лах хуьре 180, Къохмукъ хуьре 750 аялди кIелдай мектебар...
Шегьер эцигда 9(292), октябрь, 2015      И йикъа­ра Да­гъус­тан Респуб­ли­ка­дин кьил Р.Аб­дула­типова РИА «Но­вос­­ти­диз» гайи ин­тервью­дай малум хьайивал, Дербентдин кьибле пата, и шегьердивай...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ