Хабарар
ЦIийи терминар 10(293), ноябрь, 2015      И йикъара Азербайжандин Минис­тррин Кабинетдин Терми­нологиядин Комисиядай малумат гайивал, азербайжан чIала 2500 цIийи термин гьатда. И терминрикай гила чапдай акъудзавай гафарганрини...
Вилик физва 9(292), октябрь, 2015       Азербайжан Рес­пуб­ликадин През­идент Ил­гьам Алиева тес­тикь авур «Азер­байжан 2020: ге­лежегдиз ки­ли­гун» ви­лик финин Кон­цепциядив кьадайвал, чи уьлкве...
Университетар куьчарда 9(292), октябрь, 2015      Виликай къвезмай мукьвал йисара Баку­дин уни­вер­ситетар ва ин­с­титутар шегьердай къерехдиз куь­чарда. Кьил акъуддай ксари лу­гьузвайвал, 2030-йи­сал къведалди Ба­кудин...
Чирвилерин кIвалер 9(292), октябрь, 2015      Азербайжан Рес­пуб­ли­ка­дин Прези­дент­дин па­тав гвай Чир­вилерин Фон­­дунин теклифдалди и йикъара Къах ва Огъуз районра Чир­вилерин кIва­лер кардик ку­тунва....
Сейли жеда 9(292), октябрь, 2015      Азербайжандин машгьур тарихчи, маарифчи, ка­мал­эгьли Аббаскъулу агъа Бакиханов гила Америкадин Садхьанвай Штатризни сейли жеда. И йикъара адан «Гуьлуьстани - Ирем» ктаб...
Дербентдиз Азербайжандин савкьват 9(292), октябрь, 2015      Алай йи­сан 5-октябрдиз Дербент­дин 4-нумрадин юкьван мектебда му­ал­лимрин югъ гурлудаказ кьиле фе­на. Иниз атан­­вай мугьманрин арада Да­гъус­тандинни Азер­­байжандин...
“Шагь дагъда” цIийивал 9(292), октябрь, 2015       Азербай­жан­дин ту­ризмдин мер­кез­рикай тир, КцIар ра­йон­дин чи­ле­рал, Шагь дагъ­­­дин ценерив кардик ку­­-­тунвай «Шагь дагъ» комп­лексдин хъсан...
Шекидин дараматар 9(292), октябрь, 2015      Эхирим­жи йисара Ше­­ки район эцигунрин май­дандиз элкъвенва. Исятда Баш Гуьйнуьк хуьре 500, Баш Шаба­лыд хуьре 180, Гуьй­бу­лах хуьре 180, Къохмукъ хуьре 750 аялди кIелдай мектебар...
Шегьер эцигда 9(292), октябрь, 2015      И йикъа­ра Да­гъус­тан Респуб­ли­ка­дин кьил Р.Аб­дула­типова РИА «Но­вос­­ти­диз» гайи ин­тервью­дай малум хьайивал, Дербентдин кьибле пата, и шегьердивай...
ЦIийи рехъ 9(292), октябрь, 2015      Къецепа­тан уьлквейрин эде­­-бият урус чIа­лаз эл­къуьр­­завай Мос­­к­вадин «Иност­ранка» меркезди цIи­йи рехъ кьунва. Гила ам Россиядин халкьарин чIаларал...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ