Хабарар
Мухах хуьруьз къайгъу 6(300), июль, 2016      Япониядин «Векьерин пунар ва инсандин хата­сузвал хуьдай грант­дин куьмекдин прог­раммадив» кьадайвал, Закъатала райондин Мухах хуьре цIийи проект кьилиз акъуднава. ...
Пуд хуьруьз рехъ 6(300), июль, 2016      Къебеле райондин пуд хуьруьн - Но­гьур къишлах, Туьнтуьл, Енгиже хуьрерин агьалийри рехъ авачирвиляй гзаф азият чIугвазвай. Эхирни и месэла гьял авун «Азеравтойолди» хиве кьуна....
Дагъдин хуьрериз физва 6(300), июль, 2016 Къуба Азербайжандин виридалайни иер районрикай я. Гьавиляй иниз туристарни гзаф къвезва. Алай йисан ругуд вацран къене райондиз цIуд агъзурралди туристар атанва. Кьуд вишелай гзаф инсанар къецепатан...
İşğaldan azad ediləcək 6(300), июль, 2016       “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların intensivləşməsi yaxın vaxtlarda münaqişənin həlli ilə bağlı ciddi sıçrayışa səbəb olacaq.” Bunu Rusiya Prezidentinin etibarlı adamı, Rusiya ictimai pa­latasının üzvü, politoloq Sergey Markov Trend-ə deyib. ...
Qədim kurqan tapılıb 6(300), июль, 2016      Qəbələ rayonunun Dızaxlı kəndi ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 3000 il yaşı olan kurqan aşkar edilib. AMEA-nın müxbir üzvü, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun antik dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru, professor İlyas Babayevin rəhbərliyi...
Президентрин гуьруьш 5(299), июнь, 2016      Алай йисан 20-июндиз Россиядин Санкт-Петербург шегьерда РФ-дин Президент Владимир Путинан Азербайжандин Президент Илгьам Алиевахъ ва Эрменистандин Президент Серж Саргсянахъ галаз...
Дербентда мярекат 5(299), июнь, 2016      И йикъара Дербентда Россиядин Илимрин Академиядин Дагъустандин Илимдин Меркездин Тарих, Археология ва Этнография Институтди ва Азербайжандин Милли Илимрин Академиядин  «Азер-Илме»...
Удинриз чIал чирзава 5(299), июнь, 2016      Гьукуматдин чIал тир азербайжан чIал республикада яшамиш жезвай вири миллетрин векилриз хъсандиз чир хьун патал тухузвай крарикай яз, Къебеле райондин Ниж хуьре «Чна азербайжан...
Эцигунар гзаф жезва 5(299), июнь, 2016      Алатай йисара Закъаталада шумудни са эцигунар кардик кутунва. Район и рекьяй мадни вилик физва. Алай йисан вад вацран къене эцигунар ва абадвилер паталди 3,9 миллион манатдив агакьна...
ЦIийи проект 5(299), июнь, 2016      Агъа Тала хуьре санайидин магьле арадал гъун къарардиз къачунва. Евлах-Закъатала-Гуржис­тандин гьукуматдин сергьятдин шегьредин къерехда кьилиз акъудна кIанзавай цIийи проектдив...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ