Хабарар
Милли парк туькIуьрзава 6(300), июль, 2016      Кьиблепатан Дагъустанда «Самур» тIвар гана милли парк арадал гъида. Азербайжандихъ галаз сергьят тир Самур вацIун къерех тирвал туькIуьрзавай милли парк 2020-йисуз арадиз къведа....
Рехъ тухун патал 6(300), июль, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева КцIар-Манкъулидхуьр-Кьуьхуьруба рехъ тухунин крар кьилиз акъудун паталди алава яз 1,8 миллион манат пул чара авунин гьакъиндай серенжемдиз...
300 къуй эгъуьнда 6(300), июль, 2016      Республикадин Президентдин та­лукь серенжемрив кьа­дайвал, 2013-2015-йисара ца­нар дигидай цив­­­­ди, гьакIни агьалияр хъвадай цивди таъ­минарун паталди чи уьлкведин  35...
Мухах хуьруьз къайгъу 6(300), июль, 2016      Япониядин «Векьерин пунар ва инсандин хата­сузвал хуьдай грант­дин куьмекдин прог­раммадив» кьадайвал, Закъатала райондин Мухах хуьре цIийи проект кьилиз акъуднава. ...
Пуд хуьруьз рехъ 6(300), июль, 2016      Къебеле райондин пуд хуьруьн - Но­гьур къишлах, Туьнтуьл, Енгиже хуьрерин агьалийри рехъ авачирвиляй гзаф азият чIугвазвай. Эхирни и месэла гьял авун «Азеравтойолди» хиве кьуна....
Дагъдин хуьрериз физва 6(300), июль, 2016 Къуба Азербайжандин виридалайни иер районрикай я. Гьавиляй иниз туристарни гзаф къвезва. Алай йисан ругуд вацран къене райондиз цIуд агъзурралди туристар атанва. Кьуд вишелай гзаф инсанар къецепатан...
İşğaldan azad ediləcək 6(300), июль, 2016       “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların intensivləşməsi yaxın vaxtlarda münaqişənin həlli ilə bağlı ciddi sıçrayışa səbəb olacaq.” Bunu Rusiya Prezidentinin etibarlı adamı, Rusiya ictimai pa­latasının üzvü, politoloq Sergey Markov Trend-ə deyib. ...
Qədim kurqan tapılıb 6(300), июль, 2016      Qəbələ rayonunun Dızaxlı kəndi ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 3000 il yaşı olan kurqan aşkar edilib. AMEA-nın müxbir üzvü, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun antik dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru, professor İlyas Babayevin rəhbərliyi...
Президентрин гуьруьш 5(299), июнь, 2016      Алай йисан 20-июндиз Россиядин Санкт-Петербург шегьерда РФ-дин Президент Владимир Путинан Азербайжандин Президент Илгьам Алиевахъ ва Эрменистандин Президент Серж Саргсянахъ галаз...
Дербентда мярекат 5(299), июнь, 2016      И йикъара Дербентда Россиядин Илимрин Академиядин Дагъустандин Илимдин Меркездин Тарих, Археология ва Этнография Институтди ва Азербайжандин Милли Илимрин Академиядин  «Азер-Илме»...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(348)
апрель, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Tarixin izi ilə
Qarabağ müharibəsi
Яран сувар
Yubiley
Люди и судьбы
Диктант
Дагъустан
Редактордин гаф
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
Жеч гьа!..
И чил хайи диге я
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Добрые вести
Лезги чIалан месэлаяр
Марагълу инсанар
Новости Россотрудничества
Redaksiyaya məktub
Известные лезгины
Языки мира
Квез чидани?
Лезгияр вирина
SOS!!!
Юбилей
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Известные кавказоведы
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Эпитафия
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Харусенят
Этнография
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ