Хабарар
Бахчаяр эцигзава 8(302), сентябрь, 2016      Балакен районда аялрин бахчайрин кьадар къвердавай пара жезва. И йикъара Гьениф хуьре чIехи бахча кардик кутунва. Адахъ кьве группа ава. Райондай малумат гайивал, эхиримжи пуд йисан...
Кьилиз акъудзава 8(302), сентябрь, 2016      Гьейдар Алиеван Фондунин президент, Милли Межлисдин депутат Мегьрибан Алиевади аялриз къайгъу къалурун патал кьиле тухузвай крар гзаф хийирлубур я. Фондунин «ЦIийи жезвай Азербайжандиз...
ТуькIуьр хъийида 8(302), сентябрь, 2016      Са шу­муд югъ инлай вилик Азербайжан Респуб­ликадин Президент Илгьам Алиева Хачмаз шегьердиз талукь серенжем кьабулна. Серенжемда къалурнавайвал, эхиримжи йисара Хачмаз генани...
Хуьрерин рекьер патал 8(302), сентябрь, 2016      Шеки райондин Агъа Гуьйнуьк-Кьилин Гуьйнуьк-Кьилин Шабалыд рехъ тухвана куьтягьун патал Азербайжан Республикадин Президентдин талукь серенжемдалди «Автомобилдин рекьер»...
Ailə məhkəmələri yaradılacaq 8(302), сентябрь, 2016      Respublikamızda boşanma hallarının artması dövlət qurumlarını bunun qar­şısını almaq üçün hərəkətə gətirib. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər arasında ailə məhkəmələrinin yaradılması xüsusi yer tutur. Bununla əlaqədər Milli Məclisdə qanun layihəsi hazırlanır....
Təbii qaz verilib 8(302), сентябрь, 2016      Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrinin qaz­laş­dırılması istiqamətində tədbirlər uğurla davam etdirilir. Bu günlərdə rayonun Bi­rinci Biləcik, Şorsu və Qudula kəndlərinə təbii qaz verilib. Regionların 2014-2018-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonun...
Kəndə turistlər gəlir 8(302), сентябрь, 2016      Rayon mərkəzindən 30 kilometr məsafədə, Şahdağın ətəyində yerləşən Qubanın Susay kəndinin tarixi çox qədimdir. Kəndin bəzi sakinləri yaşı 400 ildən çox olan evlərdə yaşayır.      Son illər bu kənd turistlərin diqqətini cəlb edir. Burada yaşı 600 ildən çox...
Референдум кьиле фида 7(301), август, 2016      Алай йисан 26-сентябрдиз Азербайжан Рес­публикадин Конституцияда дегишвилер авунихъ авсиятда референдум кьиле фида. Иниз килигна референдумдиз мукьувай гьазурвилер аквазва, теблигъат...
Къубадин рекьер патал 7(301), август, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Къу­ба райондин Рустов-Ханагагь-Гуьрдегь, Рустов-Нуьйдуьн-Шудукъ, Рустов-Мескехаже, Рустов-Бахчалы-Йекдар автомобилдин рекьер...
Хуьрериз газ гъанва 7(301), август, 2016      И йикъара КцIар райондин сергьятдин хуьрер тир Вини Калунхуьр, ЦIехуьл ва Вини ТIигьиржал хуьрерин агьалияр газ кунал элячIнава. Яргун, Кириг ва Нежефхуьр хуьрерилай алатайла ЦIехуьлиз...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ