Хабарар
Ailə məhkəmələri yaradılacaq 8(302), сентябрь, 2016      Respublikamızda boşanma hallarının artması dövlət qurumlarını bunun qar­şısını almaq üçün hərəkətə gətirib. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər arasında ailə məhkəmələrinin yaradılması xüsusi yer tutur. Bununla əlaqədər Milli Məclisdə qanun layihəsi hazırlanır....
Təbii qaz verilib 8(302), сентябрь, 2016      Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrinin qaz­laş­dırılması istiqamətində tədbirlər uğurla davam etdirilir. Bu günlərdə rayonun Bi­rinci Biləcik, Şorsu və Qudula kəndlərinə təbii qaz verilib. Regionların 2014-2018-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonun...
Kəndə turistlər gəlir 8(302), сентябрь, 2016      Rayon mərkəzindən 30 kilometr məsafədə, Şahdağın ətəyində yerləşən Qubanın Susay kəndinin tarixi çox qədimdir. Kəndin bəzi sakinləri yaşı 400 ildən çox olan evlərdə yaşayır.      Son illər bu kənd turistlərin diqqətini cəlb edir. Burada yaşı 600 ildən çox...
Референдум кьиле фида 7(301), август, 2016      Алай йисан 26-сентябрдиз Азербайжан Рес­публикадин Конституцияда дегишвилер авунихъ авсиятда референдум кьиле фида. Иниз килигна референдумдиз мукьувай гьазурвилер аквазва, теблигъат...
Къубадин рекьер патал 7(301), август, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Къу­ба райондин Рустов-Ханагагь-Гуьрдегь, Рустов-Нуьйдуьн-Шудукъ, Рустов-Мескехаже, Рустов-Бахчалы-Йекдар автомобилдин рекьер...
Хуьрериз газ гъанва 7(301), август, 2016      И йикъара КцIар райондин сергьятдин хуьрер тир Вини Калунхуьр, ЦIехуьл ва Вини ТIигьиржал хуьрерин агьалияр газ кунал элячIнава. Яргун, Кириг ва Нежефхуьр хуьрерилай алатайла ЦIехуьлиз...
Къебеле 7(301), август, 2016      Къебеледиз къвезвай мугьманри ина хъсан патахъ кьиле физвай дегишвилериз гьейранвилелди килигзава. Район икьван йигиндиз вилик фини вири мягьтеларзава. Алай йисан 10-августдиз Къебеле...
Балакен 7(301), август, 2016      Чи   республикадин вири патарихъай вилик физвай районрикай садни Балакен я. Гуржистандихъ галаз сергьят тир и районда гьам хуьруьн майишатдин крариз, гьамни эцигунриз ва абадвилериз...
Къах 7(301), август, 2016      Вичихъ гзаф иер тIебиат авай Къах район йис-сандивай вилик физва, авадан жезва. Ина гьам шегьердин, гьам хуьрерин акунар хъсан патахъ дегиш жезвайвиляй туристар патални къулай шартIар...
Нидж хуьре 7(301), август, 2016      Алай йисан июлдин вацра Къебе­леда кардик хьайи вири хал­кьариз талукь тир мульти­куль­тура­лизмдин мектебдин иштиракчияр райондин Нидж хуьре яшамиш жезвай удинрин мугьман...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ