Хабарар
Филиал кардик кутунва 8(302), сентябрь, 2016      Са шумуд югъ инлай вилик Закъаталада Азербайжандин Гьукуматдин Экономикадин Университетдин филиал кардик кутунва. Чирвилерин цIийи кархана ачухардай мярекатда университетдин ректор...
ЦIийи эцигунар 8(302), сентябрь, 2016      Исмаиллыда велосипеддин завод ачухардай мярекатдал Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева районда туризм, халичачивал, чIижерхъанвал, шуьмягъар гьасил авун вилик тухунихъ...
Бахчаяр эцигзава 8(302), сентябрь, 2016      Балакен районда аялрин бахчайрин кьадар къвердавай пара жезва. И йикъара Гьениф хуьре чIехи бахча кардик кутунва. Адахъ кьве группа ава. Райондай малумат гайивал, эхиримжи пуд йисан...
Кьилиз акъудзава 8(302), сентябрь, 2016      Гьейдар Алиеван Фондунин президент, Милли Межлисдин депутат Мегьрибан Алиевади аялриз къайгъу къалурун патал кьиле тухузвай крар гзаф хийирлубур я. Фондунин «ЦIийи жезвай Азербайжандиз...
ТуькIуьр хъийида 8(302), сентябрь, 2016      Са шу­муд югъ инлай вилик Азербайжан Респуб­ликадин Президент Илгьам Алиева Хачмаз шегьердиз талукь серенжем кьабулна. Серенжемда къалурнавайвал, эхиримжи йисара Хачмаз генани...
Хуьрерин рекьер патал 8(302), сентябрь, 2016      Шеки райондин Агъа Гуьйнуьк-Кьилин Гуьйнуьк-Кьилин Шабалыд рехъ тухвана куьтягьун патал Азербайжан Республикадин Президентдин талукь серенжемдалди «Автомобилдин рекьер»...
Ailə məhkəmələri yaradılacaq 8(302), сентябрь, 2016      Respublikamızda boşanma hallarının artması dövlət qurumlarını bunun qar­şısını almaq üçün hərəkətə gətirib. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər arasında ailə məhkəmələrinin yaradılması xüsusi yer tutur. Bununla əlaqədər Milli Məclisdə qanun layihəsi hazırlanır....
Təbii qaz verilib 8(302), сентябрь, 2016      Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrinin qaz­laş­dırılması istiqamətində tədbirlər uğurla davam etdirilir. Bu günlərdə rayonun Bi­rinci Biləcik, Şorsu və Qudula kəndlərinə təbii qaz verilib. Regionların 2014-2018-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonun...
Kəndə turistlər gəlir 8(302), сентябрь, 2016      Rayon mərkəzindən 30 kilometr məsafədə, Şahdağın ətəyində yerləşən Qubanın Susay kəndinin tarixi çox qədimdir. Kəndin bəzi sakinləri yaşı 400 ildən çox olan evlərdə yaşayır.      Son illər bu kənd turistlərin diqqətini cəlb edir. Burada yaşı 600 ildən çox...
Референдум кьиле фида 7(301), август, 2016      Алай йисан 26-сентябрдиз Азербайжан Рес­публикадин Конституцияда дегишвилер авунихъ авсиятда референдум кьиле фида. Иниз килигна референдумдиз мукьувай гьазурвилер аквазва, теблигъат...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 7(344)
октябрь, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ