Хабарар
Кьилиз акъудзава 8(302), сентябрь, 2016      Гьейдар Алиеван Фондунин президент, Милли Межлисдин депутат Мегьрибан Алиевади аялриз къайгъу къалурун патал кьиле тухузвай крар гзаф хийирлубур я. Фондунин «ЦIийи жезвай Азербайжандиз...
ТуькIуьр хъийида 8(302), сентябрь, 2016      Са шу­муд югъ инлай вилик Азербайжан Респуб­ликадин Президент Илгьам Алиева Хачмаз шегьердиз талукь серенжем кьабулна. Серенжемда къалурнавайвал, эхиримжи йисара Хачмаз генани...
Хуьрерин рекьер патал 8(302), сентябрь, 2016      Шеки райондин Агъа Гуьйнуьк-Кьилин Гуьйнуьк-Кьилин Шабалыд рехъ тухвана куьтягьун патал Азербайжан Республикадин Президентдин талукь серенжемдалди «Автомобилдин рекьер»...
Ailə məhkəmələri yaradılacaq 8(302), сентябрь, 2016      Respublikamızda boşanma hallarının artması dövlət qurumlarını bunun qar­şısını almaq üçün hərəkətə gətirib. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər arasında ailə məhkəmələrinin yaradılması xüsusi yer tutur. Bununla əlaqədər Milli Məclisdə qanun layihəsi hazırlanır....
Təbii qaz verilib 8(302), сентябрь, 2016      Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrinin qaz­laş­dırılması istiqamətində tədbirlər uğurla davam etdirilir. Bu günlərdə rayonun Bi­rinci Biləcik, Şorsu və Qudula kəndlərinə təbii qaz verilib. Regionların 2014-2018-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonun...
Kəndə turistlər gəlir 8(302), сентябрь, 2016      Rayon mərkəzindən 30 kilometr məsafədə, Şahdağın ətəyində yerləşən Qubanın Susay kəndinin tarixi çox qədimdir. Kəndin bəzi sakinləri yaşı 400 ildən çox olan evlərdə yaşayır.      Son illər bu kənd turistlərin diqqətini cəlb edir. Burada yaşı 600 ildən çox...
Референдум кьиле фида 7(301), август, 2016      Алай йисан 26-сентябрдиз Азербайжан Рес­публикадин Конституцияда дегишвилер авунихъ авсиятда референдум кьиле фида. Иниз килигна референдумдиз мукьувай гьазурвилер аквазва, теблигъат...
Къубадин рекьер патал 7(301), август, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Къу­ба райондин Рустов-Ханагагь-Гуьрдегь, Рустов-Нуьйдуьн-Шудукъ, Рустов-Мескехаже, Рустов-Бахчалы-Йекдар автомобилдин рекьер...
Хуьрериз газ гъанва 7(301), август, 2016      И йикъара КцIар райондин сергьятдин хуьрер тир Вини Калунхуьр, ЦIехуьл ва Вини ТIигьиржал хуьрерин агьалияр газ кунал элячIнава. Яргун, Кириг ва Нежефхуьр хуьрерилай алатайла ЦIехуьлиз...
Къебеле 7(301), август, 2016      Къебеледиз къвезвай мугьманри ина хъсан патахъ кьиле физвай дегишвилериз гьейранвилелди килигзава. Район икьван йигиндиз вилик фини вири мягьтеларзава. Алай йисан 10-августдиз Къебеле...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ