Хабарар
Такьатар артухарда 11(305), декабрь, 2016      И йикъара Милли Межлисдив вуганвай «Азербайжандин 2017-йис ва виликай къвезмай пуд йис патал вилик финин концепциядин» проектда къалурнавайвал, 2017-йисуз мажибар ва пенсияр артухарда....
Багълар кутада 11(305), декабрь, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиеван та­лукь серенжемдив кьадайвал, алай йисуз чи уьл­кведа 10240 гек­тардин чилерал цIийи шуьм­ягъдин багълар кутунва. Вирида­лайни...
Кьилиз акъудда 11(305), декабрь, 2016      Азербайжандин инвесторри Да­гъустанда кьуд проект кьилиз акъуд­да. Дагъус­тандин Са­гьиб­кар­вилин ва Ин­вес­­тицийрин Агентстводин кьил Ба­шир Мегьамедова малумат...
Кьезиларнавай къиметрив кIвалер 10(304), ноябрь, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева КIвалер Эцигзавай Гьукуматдин Агенстводин кIвалахдихъ галаз алакъалу тир са бязи месэлайриз талукьарнавай фармандиз къул чIугунва....
Филиал кардик кутунва 10(304), ноябрь, 2016     Исмаиллы районда азе рбайжанвияр, лезгияр, гьапутар, урусар ва маса халкьарин векилар стхаяр хьиз санал яшамиш жезва. Ина шумудни са лезги хуьрер ава. Лезгийри хьиз, гьапутрини чпин чIал,...
Хвеши жеда 10(304), ноябрь, 2016      Кар атIанвайбурун тахсирдилай гъил къачунихъ авсиятда алай йисан 31-декабрдиз - Дуьньядин Азербайжанвийрин Рейсадвилин Юкъуз Президентди талукь серенжемдиз къул чIугун мумкин я....
Дагъдин хуьре шегьердин къулайвилер 10(304), ноябрь, 2016      Кьиблепатан Дагъустандин гьуьлуьвай 2500 метр кьван кьакьанда бине кутунвай къадим Къуруш Европадин виридалайни вине авай хуьр я. Ам санлай 9 дагъди - Шалбуз дагъди, Яру дагъди, КичIен...
Аслу туширвилин 25 йис 9(303), октябрь, 2016      Алай йисан 18-октябрдиз Азербайжанди вичин аслу тушир­вилин 25 йис гегьеншдиз къейд авуна. 1991-йисан 18-октябрдиз Азербайжандин Верховный Советди Гьукуматдин аслу туширвилин гьакъиндай...
Гуьмбет хкажнава 9(303), октябрь, 2016      Азербайжандин меденият вири дуьньядиз сейли ийиз­вай Гьейдар Алие­ван Фон­дуни «Низами Генжеви ва Мегь­сети Генжеви: XII виш йисни XXI виш йис галкIурзавай эдебиятдин муьгъ»...
Дарамат эцигзава 9(303), октябрь, 2016      Дагъустандин Дербент шегьерда Азербайжан театр паталди цIийи дарамат эцигзава. Дагъустан Республикадин медениятдин министр Зарема Бутаевади малумат гайивал, и проект Россиядинни...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(345)
ноябрь, 2020


РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ