Хабарар
Бакуда кьиле фида 1(306), январь, 2017      Европадин Жегьилрин Олимпиядин Фестиваль 2019-йисуз Бакуда кьиле фида. Ина Европадин 50 уьлк­ведай 4 агъзурдав агакьна атлетри иштиракда. Европадин Олимпиядин Комитетдин президентдин...
300 йисан юбилей 1(306), январь, 2017      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Азербайжандин чIехи шаир Молла Панагь Вакъифан 300 йисан юбилей къейд авунихъ авсиятда талукь серенжем кьабулнава. Республикадин...
Кьезиларнавай кредитар 1(306), январь, 2017      Алай йисуз Сагьибкарвилиз Куьмек Гунин Милли Фондуни карчийриз 150 миллион манатдив агакьна кьезиларнавай кредитар гун къарардиз къачунва. Шаз 2500 карчидиз 190 миллион манат пул ганай....
Хуьрериз хъвадай яд 1(306), январь, 2017      Республика­дин хуьрер хъвадай цив таъминарунихъ галаз алакъалу тир Гьукуматдин Программа агалкьунралди кьилиз акъудзава. И программадив кьадайвал, шаз Хачмаз райондин 7 хуьр хъвадай...
Гимиш пулар жагъанва 1(306), январь, 2017      Къуба шегьердин Эрдебил куьчеда яшамиш жезвай Элнур Зейналован гьаятдай XVIII виш йисаз талукь гимиш пулар жагъанва. КIвалин иесидиз цин турбаяр эгъунна чилик кутаз кIандамаз жагъай...
Azsaylı xalqlar haqqında filmlər çəkiləcək 1(306), январь, 2017      Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu folklor nümunələrinin toplanması, tərtibi və araşdırılması ilə yanaşı, Azərbaycan folklor nümunələrinin tanıdılması və təbliği ilə də məşğul olur. Bu məqsədlə institutun nəzdində fəaliyyət göstərən Folklor Studiyasının...
ЦIийи кьилелай туькIуьрзава 11(305), декабрь, 2016      Регионар вилик тухунин Гьукуматдин Программадив кьадайвал, «Азерсуди» Хачмаз шегьер хъвадай цивди таъминардай ва канализациядин система гуьнгуьна хутадай проектар кьилиз...
Гуьмбетриз къайгъу къалурда 11(305), декабрь, 2016      И йикъара Шеки ва адан тарихдин чка ЮНЕСКО-дин Умумдуьнья Ирсинин Сиягьдик кутун патал веревирдер авунва. И месэладихъ авсиятда Азербайжандин медениятдин ва туризмдин министрдин...
ЧIехи имарат 11(305), декабрь, 2016      Лезги халкьдин кьегьал хва Имам Яралиева хайи эл патал кьиле тухузвай крар гьисабна куьтягь жеч. Дербент шегьердин регьбер хьайила ада шегьердал алай чIехи буржар вичин хсуси такьатралди...
Vergi amnistiyası gözlənilir 11(305), декабрь, 2016      Azərbaycanda vergi amnistiyası ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunur. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə hazırlanmış amnistiya sənədi 2017-ci ilin yanvarın 1-dək vergi borcu olan hüquqi və fiziki şəxslərə şamil olunacaq. Həmin şəxs­lər 2017-ci ilin yanvar...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ