Хабарар
Gürcüstan Yazıçılar Birliyində Azərbaycan bölməsi açıldı 9(314), октябрь, 2017      Gürcüstan Yazıçılar Birliyində Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Şair Allahverdi Təkləli bölmənin rəhbəri təyin edilib.      By barədə A.Təkləli belə deyib: «Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin akt zalında tədbir baş tutdu. Burada Gürcüstanın...
V-IX əsrlərə aid abidə 9(314), октябрь, 2017      Axeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Qaf­qaz Albaniyasının xristian abidələrinin arxeoloji tədqiqi ekspedisiyası tərəfindən Balakən rayo­nunun Tülü kəndi ərazisində V-IX əsrlərə aid abidə aşkar edilib.      Tülü türbəsinin Şərq divarlarında aparılmış...
Ömürlük məhkumlar azad edilə bilərlər 9(314), октябрь, 2017      Azərbaycanda ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası alanlar şərti olaraq çəkdiyi cəzadan, o cümlədən, qismən və ya tamamilə əlavə cəzadan da azad edilə biləcək. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidentinin təqdimatı ilə Cinayət Məcəlləsinin 76-cı (Cəzadan şərti olaraq vaxtından...
Гуьнгуьна хутада 8(313), сентябрь, 2017      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиеван тапшуругъдалди арадал гъа­йи талукь комиссияди 1918-йисуз эрмени дашнакри ва большевикри чкадин агьалийрин кьилел гъайи мусибатар...
Албан гелер квахьзава 8(313), сентябрь, 2017      Кьил акъуддай ксари лугьузвайвал, алай вахтунда Къебеле, Огъуз, Исмаиллы, Шеки ва маса районра 42 албан килисаяр ава. Абурукай анжах кьвед – Ниж ва Киш хуьрерин килисаяр гуьнгуьна...
Хъвадай цив таъминарда 7(312), август, 2017      Азербай-жан Рес­пуб­ли­кадин Прези-­дент Илгьам Алиева вичин 2017-йисан 17-март­дин «Агьа­лияр хъвадай цив таъминарун хъса­на­рун патал ала­ва тедбиррин гьакъиндай»...
Мад са агалкьун 7(312), август, 2017     Китайдин Тай­пей шегьерда теш­килнавай сту­дент­рин XXIX Дуьньядин Гатун Уни­версиадада Азер­бай­жандин командадик квай жегьилри хъсан агалкьунар гъилик авунва. Универ­сиададин...
Дегь сурар жагъанва 7(312), август, 2017      КцIар ра­йонда чи эрадал къведалди II агъзур йисариз талукь дегь сурар жагъанва. И сурар райондин Зинданмуругъ хуьре винел акъатнава.       АМИА-дин Археологиядин ва Этнографиядин...
Уьмуьр яргъи ийизва 6(311), июль, 2017      Кьилив ял ягъиз тун патал фад-фад гъилер чуьхвена кIанзава. И кар тупIалай ийизвай пешекарри лугьузвайвал, гъилер чуьхвейла гьам хам михьи жезва, гьамни мефтIеди куьгьне идеяяр негьзава....
Фад яхун жезва 6(311), июль, 2017       Америкадин алимри цIийиз са кар ачухарнава. Инсанар фад яхунарун патал абуру тухвай тежрибайри хъсан нетижайрал гъанва. Абуру лугьузвайвал, фад яхун хьун патал виридалайни хъсанди...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ