Хабарар
Самурдин муькъуькай веревирдер 8(324), сентябрь, 2018      Россиядин Пре­зидент Владимир Пути-на ва Азербайжандин Пре­зидент Илгьам Алиева Самур вацIал эцигзавай цIийи муь­къуькай ве­ревирдер аву­на. Ви­ликай къвезмай йисуз Азербайжанди...
ЦIийи рехъ тухуда 8(324), сентябрь, 2018      Чи республи­кадин районра хуь­рерин рекьер гуьн­гуьна хтун, гьа­кIни цIийи ре­кьер тухун патал гзаф крар кьилиз акъудзава. И йи­къара Азербайжан Республикадин Президент ...
Виш йисарин гелер 8(324), сентябрь, 2018      Археологриз Къе­беледин дегь де­вирриз та­лукь цIийи де­ли­лар жагъанва. Азер­байжандин Мил­ли Илимрин Ака­де­миядин къадим де­виррин ва сифтегьан юкьван виш йисарин...
Азербайжандин халкьарин чIаларал кIватIал 8(324), сентябрь, 2018      Азербайжандин Милли Илимрин Ака­­демиядин Фольк­лор Ин­сти­тут­ди и йикъара «Азер­бай­жанда яша­миш жез­вай халкьарин кьи­саяр, риваятар ва махар» тIвар...
КIанибурун сурар 8(324), сентябрь, 2018      КцIар ра­йон­дин Яргун хуьре надир сурар ви­нел акъатнава. И сурарихъ гьикь­ван тарихар ава­тIа садазни чиз­вач. Чкадин агьа­лийри лугьуз­вай­вал, абур дегь чIа­ва­ринбур...
Сарар цада 8(324), сентябрь, 2018      Россиядин алим­ри сифте яз са кьил кIе­ви шуьшедин луь­леда ха­лисан сас ца­на ага­кьарнава. И кар паталди абуру био­реак­тордикай менфят къачунва. Ихьтин сарар лабораториядин...
Кьегьал ксарин куьмек 8(324), сентябрь, 2018      Дагъустандин илимдиз жумартвилелди куьмек гузвай ксари милли чIаларал учебникар къачун патал 50 миллион манат пул чара авунва. И пулунин такьатрив 1-4 синифар патал 6 чIалал учебникар...
Чи адетрикай кхьенва 8(324), сентябрь, 2018      Туьркияда яшамиш жезвай чи ватанэгьли Аб­дулла Къубалыди «Ким» тIвар ган­вай бюллетень акъуд­зава. Бюлетендин виликан нумра лезги адетриз, манийриз, Балыкесирдин «Lezgi...
Cərimələr tətbiq ediləcək 8(324), сентябрь, 2018      Azərbaycanda tütün məmulatlarından istifadəyə görə cərimənin məbləği bəlli olub. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni 212.3, 212.4 və 212.5-ci maddələr əlavə edilir.      Yeni – 212.3-cü maddəyə əsasən, yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün...
Satışı qadağan olunub 8(324), сентябрь, 2018      Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkə ərazisində satışına qadağa qoyulan bəzi şirniyyat məhsulları barədə açıqlama yayıb. Həmin açıqlamaya görə belə məhsullar (“Ozmo” əmtəə nişanlı “Ogopogo” keks, “ETİ” əmtəə nişanlı “Pop kek”...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ