Хабарар
ЦIийи ахъайдай чка 5(321), июнь, 2018      Азербайжанди Россия­дихъ галаз сер­гьятдал цIи­йи ахъайдай чка эцигна кар­дик кутада. Им Хачмазин таможнядин ида­радиз табий тир Ханоба пункт я. Ада сергьятдилай генани...
Самурдин муьгъ кардик кутада 5(321), июнь, 2018      Виликай къвезмай йисуз Россияни Азербайжан 325 метр яргъивиле авай муькъуь галкIурда. 2019-йисан эвелра Самур вацIал эцигзавай муьгъ кардик кутада. И зурба проектдихъ авсиятда эцигунрик ...
Сад лагьай милли парк 5(321), июнь, 2018      Дагъустан Республикадин сад лагьай милли парк арадал гъун патал «Самур» тIвар ганвай чIехи проект гьазурнава. Алай йисан 21-июндиз парк тешкилунихъ галаз алакъалу яз Докъузпара...
Журналдин цIийи тилит 5(321), июнь, 2018      Туьркиядин «Da­ğıstan Dostluk Dernegi» кIватIалдин «Да­гъустан» журналдин цIийи тилит чапд­ай акъатнава. Дагъус­тандин кьегьал рух­вайрикай гзаф ма­рагъ­лу макъалаяр...
Милли чIалариз талукьарнавай къанун 5(321), июнь, 2018      Россиядин Федерациядин Гьукуматдин Думади милли чIалар чирунихъ галаз алакъалу тир къанундин проект хъсанди яз гьисабна адаз сес гана. Иигье бязи депутатри лугьузвайвал, проект...
Къадирова къимет гана 5(321), июнь, 2018      Чечен Респуб­ликадин кьил Рамзан Къадирова медицинадин къуллугъчийриз пешекарвилин су­вар тебрикдайла рес­публикадин та­лукь министерстводин кьил Элхан Сулейманован кIвалахдиз...
Пекерин мярекат 5(321), июнь, 2018      Дагъустан Республикадин меркез тир Магьачкъала шегьерда ЮНЕСКО-дин къаюмвилик кваз «Дагъвияр» фестиваль кьиле фена. РФ-дин ва Дагъустандин талукь идарайри, республикайрин...
Къайгъу къалурзава 5(321), июнь, 2018      Алай йисан 21-июндиз Дагъустан Рес­пуб­ликадин эцигунрин ми­нистр Малик Баглиева Храхуба ва Урянуба хуьрерин са кьадар агьалийриз кIвалерин сертификатар вугана. Сифте яз сертификатар...
Milyonçunun xeyirxahlığı 5(321), июнь, 2018      Avstraliyanın Sidney şəhərində 32 yaşında vəfat etmiş milyonçu  Əli Banatı son mənzilə yola salmağa minlərlə minnətdar insan gəlmişdi. 29 yaşına kimi o, zəngin həyat tərzi keçirmiş, dərd və ehtiyac nə olduğunu bilməmişdi. Lakin günlərin bir günü həkimlər ona xərçəng...
Müəllimin son arzusu 5(321), июнь, 2018      ABŞ-dan olan Temmi Uiddell adlı müəllimin son arzusu hər kəsi heyran edib.      O, özünün yas mərasiminə gələcək insanlardan – doğmalarından, həmkarlarından və dostlarından gül dəstələri, çələnglər əvəzinə imkansız ailələrin uşaqları üçün...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ