Хабарар
ТIвар гана 11(316), декабрь, 2017      ЦIинин йисан тарихдиз элкъвей вакъиайрикай сад 1994-йисуз КцIар райондин Яргун хуьре дидедиз хьайи Чингиз Салманан хва Къурбанова Къарабагъда эрменийрин нубатдин вагьшивилерин вилик...
Юбилей кьиле тухуда 11(316), декабрь, 2017      2018-йисан январдин вацра Азербайжандин тIвар-ван авай манияр туькIуьрдайди, Халкь­дин артист, Харусенятдин лайихлу деятель, лезги тават Ибрагьимова Эльза Имамеддинан руш дидедиз...
2018-йисан суварин йикъар 11(316), декабрь, 2017      Виликай къвезмай йисуз чи республикада агъадихъ галай суварар къейд ийида ва абур кIвалахдай йикъар яз гьисабдач: 1, 2-январь – ЦIийи йисан сувар; 8-март – Дишегьлийрин югъ; 20, 21,...
Вакъиадиз элкъвей ктабар 11(316), декабрь, 2017      Чи зарийрин 2017-йисуз чапдай акъатай бязи ктабар чIехи вакъиадиз элкъвена. Туьркияда Седакъет Керимовадин «Лезгия» тIвар ганвай ктаб туьрк чIалал басма хьана. Бакуда ада гзаф...
Музей кардик кухтуна 11(316), декабрь, 2017      Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин Вини СтIалрин хуьре чи чIехи шаир, ХХ виш йисарин Гомер СтIал Сулейманан кIвал-музей цIай кьуна канай. Райондин вири музейриз куьмек...
Ватанэгьлийрин мярекат 11(316), декабрь, 2017      14-сентябрдиз Дагъустан Республикадин меркез тир Магьачкъала шегьерда кьиле фейи ватанэгьлийрин форум рикIелай тефирди хьана. Вичин макьсад лезгияр, аварар, даргияр, Дагъустандин...
Лезги чIалал фильм 11(316), декабрь, 2017      Хайи чIалални медениятдал рикI алай чи ватанэгьлияр шадардай мад са кардик кьил кутунва. ТIвар-ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадиз виликай къвезмай йисуз вичин Азербайжанда...
Исламиададин чемпионар 11(316), декабрь, 2017      12-22-майдиз Бакуда кьиле фейи Исламиададин рейсадвилин IV Къугъунар чIехи вакъиадиз элкъвена. И акъажунра Азербайжандин жегьилар 75 къизил медалдиз, 50 гимиш ва 37 буьруьнж медалриз лайихлу...
ЧIехи сувар 11(316), декабрь, 2017      Алай йисан 6-августдиз Туьркияда лезги халкьдин меденият ва адетар теблигъзавай Балыкесир шегьердин «Дагъустан» кIватIалди Кирне (цIийи тIвар Ортажа я) хуьре «Лезги гъед»...
Къуба авадан жезва 11(316), декабрь, 2017      Чи республикадин виридалайни иер районрикай тир Къуба йис-сандивай авадан жезва. Инин зегьметдал рикI алай инсанри хайи райондин абадвилер патал вири жуьредин алахъунар ийизва. Гьа...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ