Хабарар
ЧIехи сед - Böyük faciə 2(328), февраль, 2019 Туькьуьл я и дерт пара, Ви тIалар хьанва хара. Ни авурай ваз чара? Лайлай, Хожалы, лайлай.   Dərdin kimi acı yox, Ağrı var, əlacı yox. Ağlamağa bacı yox, Laylay, Xocalım laylay.   Катна ви суварин дад, ...
Къагьримандин хизандиз къайгъу 2(328), февраль, 2019      Азербайжан Республикадин Прези­дент Илгьам Алиеван талукь серенжемдив кьадайвал, Азербайжандин Милли Къагьриман Чингиз Къурбанован хизандиз мад гъилера къайгъу къалурнава. И...
Prezidentin sərəncamı 2(328), февраль, 2019      Sərəncamda qeyd olunur ki, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində tədbirləri davam etdirmək və bu tədbirlərin əhatə dairəsini daha da genişləndirmək məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi aşağıdakılarla bağlı normativ hüquqi aktların layihələrini...
Виридан тIалабун 2(328), февраль, 2019      Лезгийрин тIвар-ван авай камалэгьли, Дагъустандин халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилей мукьвал жезва. И кардихъ авсиятда журналист Алик Абдулгьамидова...
Вилик физ куьмекда 2(328), февраль, 2019      Дагъустандин кьил Владимир Васильева и республикадин векилри 2019-йисуз Сочида кьиле фейи Россиядин инвестициядин форумда иштирак авунин нетижайрикай баянар гана. Ада лагьайвал,...
Муьгъ кардик кутада 2(328), февраль, 2019      Алай йисан ноябрдиз Самур вацIал эцигзавай цIийи муьгъ кардик акатда. И муьгъ 2017-йисан октябрдилай эцигиз гатIумнай. Урусатдинни Азербайжандин гьукуматри кутIунай икьрардив кьадайвал,...

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ