Хабарар
Референдум кьиле фена 8(302), сентябрь, 2016      Алай йисан 26-сентябрдиз чи республикада Азербайжандин Конституциядихъ алаваяр ва дегишвилер кухтунихъ галаз ала­къа­лу тир референдум кьиле фена. Вири санлай агьалийри 5627 сечкидин...
Агалкьунар пара жезва 8(302), сентябрь, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева алатай кIелунин йисар хьиз, алай йисни хъсанди хьун патал цIийи мектебар эцигуниз къайгъударвал къалурна. И къайгъударвилин нетижа...
Къебеледиз куьчарда 8(302), сентябрь, 2016      И йи­къара чир хьайивал, Бакудин са кьадар университетар Къебеле шегьердиз куьчарда. Алай вахтунда ина гьа университетар патал цIийи дараматар эцигзава. Куьчарна кIанзавай чирвилерин...
Филиал кардик кутунва 8(302), сентябрь, 2016      Са шумуд югъ инлай вилик Закъаталада Азербайжандин Гьукуматдин Экономикадин Университетдин филиал кардик кутунва. Чирвилерин цIийи кархана ачухардай мярекатда университетдин ректор...
ЦIийи эцигунар 8(302), сентябрь, 2016      Исмаиллыда велосипеддин завод ачухардай мярекатдал Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева районда туризм, халичачивал, чIижерхъанвал, шуьмягъар гьасил авун вилик тухунихъ...
Бахчаяр эцигзава 8(302), сентябрь, 2016      Балакен районда аялрин бахчайрин кьадар къвердавай пара жезва. И йикъара Гьениф хуьре чIехи бахча кардик кутунва. Адахъ кьве группа ава. Райондай малумат гайивал, эхиримжи пуд йисан...
Кьилиз акъудзава 8(302), сентябрь, 2016      Гьейдар Алиеван Фондунин президент, Милли Межлисдин депутат Мегьрибан Алиевади аялриз къайгъу къалурун патал кьиле тухузвай крар гзаф хийирлубур я. Фондунин «ЦIийи жезвай Азербайжандиз...
ТуькIуьр хъийида 8(302), сентябрь, 2016      Са шу­муд югъ инлай вилик Азербайжан Респуб­ликадин Президент Илгьам Алиева Хачмаз шегьердиз талукь серенжем кьабулна. Серенжемда къалурнавайвал, эхиримжи йисара Хачмаз генани...
Хуьрерин рекьер патал 8(302), сентябрь, 2016      Шеки райондин Агъа Гуьйнуьк-Кьилин Гуьйнуьк-Кьилин Шабалыд рехъ тухвана куьтягьун патал Азербайжан Республикадин Президентдин талукь серенжемдалди «Автомобилдин рекьер»...
Ailə məhkəmələri yaradılacaq 8(302), сентябрь, 2016      Respublikamızda boşanma hallarının artması dövlət qurumlarını bunun qar­şısını almaq üçün hərəkətə gətirib. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər arasında ailə məhkəmələrinin yaradılması xüsusi yer tutur. Bununla əlaqədər Milli Məclisdə qanun layihəsi hazırlanır....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ