Фольклор
ЧIалан меле 8(255), август, 2012 ЧIалан мелез аватнавай чун. Лезги баядри цуьк акъудзавай ина. РикIин дегьнейрай мецерал акьалтзавай бендера ахлакьдинни марифатдин зараривди дигай цIарар авай. Чи михьи лезги чIал авай и цIарара...
Falfaraş-Axun 8(255), август, 2012 Xatay-Xutay ölkəsi padşahının gözəl bir bağı vardı. Buranı müxtəlif meyvələri olan ağaclar bəzəyirdi. Bağa təkcə bağban girə bilərdi. Lakin bura Falfaraş-Axun adında bir tülkü dadanmışdı. O, qarnını doyurmamış buradan çıxıb getməzdi. Bağban qərara gəldi ki, nə olursa-olsun bu heyvanı...
Üç bacı 6(253), июнь, 2012 Kənddə bir kasıb kişi yaşıyırdı. Onun arvadı və üç qızı vardı. Günlərin birində arvad öldü. Bu ailənin qonşuluğunda bir dul qadın yaşayırdı. O, hər gün kasıb kişinin qızlarını evinə çağırar, onların könlünü ələ almağa çalışardı. Ataları işdən qayıdanda...
Dostluğun sınağı 5(252), май, 2012 Deyirlər ki, çoxdan, lap çoxdan bir şahlıqda bir qarı yaşayırdı. Onun Ələsgər adında yeganə oğlu vardı. Ələsgər böyüdü, boylu-buxunlu, güclü bir gənc oldu. Bir gün anası ona dedi: - Sən indi yekə kişisən. Öz çörəyini özün qazanan vaxtındır. Gazanc...
Əkinçi bəbirə necə DƏRS verdi 10(245), октябрь, 2011 Bir kəndin sakinləri meşənin kənarındakı tarlanı şumlayırdılar. Torpaq münbit idi, buradan onlar bol məhsul toplayırdılar. Budur, həmin yerdə bir bəbir peyda oldu. O, meşədən çıxaraq burada işləyən əkinçini və onun öküzlərini parçaladı. Belə hadisələr bir neçə dəfə təkrarlandı....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ