Фольклор
Əkinçi bəbirə necə DƏRS verdi 10(245), октябрь, 2011 Bir kəndin sakinləri meşənin kənarındakı tarlanı şumlayırdılar. Torpaq münbit idi, buradan onlar bol məhsul toplayırdılar. Budur, həmin yerdə bir bəbir peyda oldu. O, meşədən çıxaraq burada işləyən əkinçini və onun öküzlərini parçaladı. Belə hadisələr bir neçə dəfə təkrarlandı....ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ