Фольклор
Имуча-муча... 11(258), ноябрь, 2012 Имуча-муча, Муч халича: Таран кукIвал – Элкъвей са кIвал, КIвалин къене- Агъзур аял. Имуча-муча, Муч халича: Идаз жагъиз, Адани хъваз, Муькуьд вичиз Ава дакIваз. Имуча-муча, Муч...
Зарб лугьунар 9(256), сентябрь, 2012 Гьар са халкьдин чIал, меденият, адетар, ацукьун-къарагъун авайвал анжах адан фольклордай хъсандиз кьатIуз жеда. Фольклордин чара-чара хилери халкьдин жуввал, адан махсусвални кьетIенвал хъсандиз...
Tənbəl qız 9(256), сентябрь, 2012 Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı ilə oğlu vardı. Əkinçiliklə dolanan onların təsərrüfatları iki öküzdən ibarət idi. Qış günlərinin birində könlünə ət yemək düşən qarı dedi: - Oğlum, gəl бu öküzlərdən birini kəsək. Oğlu anasının bu sözündən...
ЧIалан меле 8(255), август, 2012 ЧIалан мелез аватнавай чун. Лезги баядри цуьк акъудзавай ина. РикIин дегьнейрай мецерал акьалтзавай бендера ахлакьдинни марифатдин зараривди дигай цIарар авай. Чи михьи лезги чIал авай и цIарара...
Falfaraş-Axun 8(255), август, 2012 Xatay-Xutay ölkəsi padşahının gözəl bir bağı vardı. Buranı müxtəlif meyvələri olan ağaclar bəzəyirdi. Bağa təkcə bağban girə bilərdi. Lakin bura Falfaraş-Axun adında bir tülkü dadanmışdı. O, qarnını doyurmamış buradan çıxıb getməzdi. Bağban qərara gəldi ki, nə olursa-olsun bu heyvanı...
Üç bacı 6(253), июнь, 2012 Kənddə bir kasıb kişi yaşıyırdı. Onun arvadı və üç qızı vardı. Günlərin birində arvad öldü. Bu ailənin qonşuluğunda bir dul qadın yaşayırdı. O, hər gün kasıb kişinin qızlarını evinə çağırar, onların könlünü ələ almağa çalışardı. Ataları işdən qayıdanda...
Dostluğun sınağı 5(252), май, 2012 Deyirlər ki, çoxdan, lap çoxdan bir şahlıqda bir qarı yaşayırdı. Onun Ələsgər adında yeganə oğlu vardı. Ələsgər böyüdü, boylu-buxunlu, güclü bir gənc oldu. Bir gün anası ona dedi: - Sən indi yekə kişisən. Öz çörəyini özün qazanan vaxtındır. Gazanc...
Əkinçi bəbirə necə DƏRS verdi 10(245), октябрь, 2011 Bir kəndin sakinləri meşənin kənarındakı tarlanı şumlayırdılar. Torpaq münbit idi, buradan onlar bol məhsul toplayırdılar. Budur, həmin yerdə bir bəbir peyda oldu. O, meşədən çıxaraq burada işləyən əkinçini və onun öküzlərini parçaladı. Belə hadisələr bir neçə dəfə təkrarlandı....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ