Фольклор
Къурушвийрин мисалар 12(283), декабрь, 2014      Куьгьне Къурушар Европадин виридалайни кьакьан хуьр я. Шалбуз дагъдин хилел, адалай фенвай паюнал экIя хьанвай Къуруш кьакьан дагълари элкъуьрна юкьва тунва. Гедик (Базардуьзуь) дагъ,...
ПичIекар хъинез хьанач 4(275), апрель, 2014      Студент тирла зи са дуст (исятда ам ч1ехи къуллугъдал ала) хкведа Магьачкъаладай хуьруьз. Чпин кIвалин ракIариз дап1арар янаваз акурла ам халудин кьилив фида. Яргъал рекьяй хтай адаз...
Яран мисалар 3(274), март, 2014 Чахъ гар са лезгидивай  дамах ийиз жедай гзаф девлетлу фольклор ава. И фольклорда мисалри, гьабурукай яз Яран мисалри кьетIен чка кьазва. И мисалар халкьдин акьуллувиликайни камаллувиликай,...
Бадедин йикъарган 6(265), июнь, 2013    Хачмаз райондин Ялама хуьре вичин 87 йис хьанвай Магьият бадеди зав  гьалдай фенвай са куьгьне дафтар вугана. Туракь вили рангунин жилд алай и яцIу дафтардин чарар девирди хъипи авунвайтIани,...
Şamama 6(265), июнь, 2013 Bir kənddə bir qoca ilə qarı yaşayırdı. Onların evində iki qız böyüyürdü. Qızlardan biri qarının, o biri qocanın idi. Qocanın qızı gözəlliyi, xoş xasiyyəti və zəhmətkeşliyi ilə seçilirdi. Qarının qızı isə dalaşqanlığı və tənbəlliyi ilə tanınırdı. Qarı doğma qızını daim...
Бахтавар тир чпиррин хуьр 5(264), май, 2013   Бахтавар тир Чпиррин хуьр, Хуьр серин я гуьнедаллаз. Пуч хьана хьи, жегьил уьмуьр, Пуд кепекдин дуьнедаллаз.   Кьакьан дагъдиз гар акъатрай, Яр яргъариз физ тежервал. Заз...
Ви ихтилат ширинда, яр 4(263), апрель, 2013     Мамедбегова Гуьзел Гьайдаран руш КцIар райондин Мучугъ хуьруьн эгьли я. Вичин 81 йис хьанвай и дишеглдидин чина шуьткьверар аватIани, ада жегьилвилин иервал квадарнавач. «Адаз Гуьзел...
Göy çaqqal 1(260), январь, 2013      Bir həftədən çox idi ki, çaqqal şikarsız qalmışdı. Acından ta-mam arıqlamışdı. Bir gecə o, yaxınlıqdaqı kəndə ova getdi. Toyuq-cücə tapmaq ümidi ilə burada dolandı, amma əlinə hec nə keçmədi. Çarəsiz qalıb bir evin da-mına çıxdı. Bacadan aşağı...
ХъуьтIуьн тум яргъи я 12(259), декабрь, 2012      Гатфарин гуьлуьшан йикъар тир. Тамар, яйлахар цуьквери кьунвай. Хуьруьн рушари сувуз фена цуьквер гъун ва цуькверин канбар авун кьетI авунвай. Пакаман яр ягъайла, рушар дамахарна,...
Шарвилидин суракьар 11(258), ноябрь, 2012 Вад йис хьанвай Шарвилидин буй-бухун, алакьунар, викIегьвал акурла, камаллу агъсакъал Чиракьура ам са хийирлу кардал машгъуларун патал яшлу чубан КIватIан гъилик кутада. Хуьре, вичиз вичин къуватдикай...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ