Фольклор
Бахтавар тир чпиррин хуьр 5(264), май, 2013   Бахтавар тир Чпиррин хуьр, Хуьр серин я гуьнедаллаз. Пуч хьана хьи, жегьил уьмуьр, Пуд кепекдин дуьнедаллаз.   Кьакьан дагъдиз гар акъатрай, Яр яргъариз физ тежервал. Заз...
Ви ихтилат ширинда, яр 4(263), апрель, 2013     Мамедбегова Гуьзел Гьайдаран руш КцIар райондин Мучугъ хуьруьн эгьли я. Вичин 81 йис хьанвай и дишеглдидин чина шуьткьверар аватIани, ада жегьилвилин иервал квадарнавач. «Адаз Гуьзел...
Göy çaqqal 1(260), январь, 2013      Bir həftədən çox idi ki, çaqqal şikarsız qalmışdı. Acından ta-mam arıqlamışdı. Bir gecə o, yaxınlıqdaqı kəndə ova getdi. Toyuq-cücə tapmaq ümidi ilə burada dolandı, amma əlinə hec nə keçmədi. Çarəsiz qalıb bir evin da-mına çıxdı. Bacadan aşağı...
ХъуьтIуьн тум яргъи я 12(259), декабрь, 2012      Гатфарин гуьлуьшан йикъар тир. Тамар, яйлахар цуьквери кьунвай. Хуьруьн рушари сувуз фена цуьквер гъун ва цуькверин канбар авун кьетI авунвай. Пакаман яр ягъайла, рушар дамахарна,...
Шарвилидин суракьар 11(258), ноябрь, 2012 Вад йис хьанвай Шарвилидин буй-бухун, алакьунар, викIегьвал акурла, камаллу агъсакъал Чиракьура ам са хийирлу кардал машгъуларун патал яшлу чубан КIватIан гъилик кутада. Хуьре, вичиз вичин къуватдикай...
Имуча-муча... 11(258), ноябрь, 2012 Имуча-муча, Муч халича: Таран кукIвал – Элкъвей са кIвал, КIвалин къене- Агъзур аял. Имуча-муча, Муч халича: Идаз жагъиз, Адани хъваз, Муькуьд вичиз Ава дакIваз. Имуча-муча, Муч...
Зарб лугьунар 9(256), сентябрь, 2012 Гьар са халкьдин чIал, меденият, адетар, ацукьун-къарагъун авайвал анжах адан фольклордай хъсандиз кьатIуз жеда. Фольклордин чара-чара хилери халкьдин жуввал, адан махсусвални кьетIенвал хъсандиз...
Tənbəl qız 9(256), сентябрь, 2012 Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı ilə oğlu vardı. Əkinçiliklə dolanan onların təsərrüfatları iki öküzdən ibarət idi. Qış günlərinin birində könlünə ət yemək düşən qarı dedi: - Oğlum, gəl бu öküzlərdən birini kəsək. Oğlu anasının bu sözündən...
ЧIалан меле 8(255), август, 2012 ЧIалан мелез аватнавай чун. Лезги баядри цуьк акъудзавай ина. РикIин дегьнейрай мецерал акьалтзавай бендера ахлакьдинни марифатдин зараривди дигай цIарар авай. Чи михьи лезги чIал авай и цIарара...
Falfaraş-Axun 8(255), август, 2012 Xatay-Xutay ölkəsi padşahının gözəl bir bağı vardı. Buranı müxtəlif meyvələri olan ağaclar bəzəyirdi. Bağa təkcə bağban girə bilərdi. Lakin bura Falfaraş-Axun adında bir tülkü dadanmışdı. O, qarnını doyurmamış buradan çıxıb getməzdi. Bağban qərara gəldi ki, nə olursa-olsun bu heyvanı...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(325)
ноябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ