Фольклор
Бадейрин кьула 10(304), ноябрь, 2016      Бадейрин мел рикIе акьур зун и мукьвара КцIар райондин ГадацIийихуьруьз рекье гьатна. Вучиз ГадацIийихуьруьз? Вучиз лагьайтIа и хуьруьн дишегьлияр кьван баядрал рикI алайбур икьван...
Кусары - столица фольклора 2(296), март, 2016      11 марта в Баку, в актовом зале Музейного центра состоялась презентация по случаю избрания города Кусары «Столицей фольклора Азербайджана». Перед началом мероприятия студенты...
Тепегуьз кьейи кьиса 2(296), март, 2016      Бакудин Мультикультурализмдин Меркезди «Китаби-Деде Къоркъуд» дастандин немец чIалаз элкъуьрнавай сад лагьай вариант чап хьунин 200-йис къейд авунихъ авсиятда 26 чIалал, гьакIни...
Фад лугьунар 1(295), январь, 2016      • Тlямлу тlуьнар тlуьна тlигьирви тlанурчиди тlакlа тlуьрлуьярзавай.        •  Хъипи хъалхъасди хъуьрез-­хъуьрез хъамадиз хъархъарин хъиреяр хъичена хъфена. ...
Лезгинские пословицы 10(293), ноябрь, 2015 Авачир чан азраилдизни жагъидач.  Несуществующую душу и Азраиль не найдет.   Агъдин са кьил лацу, са кьил чlулав жедач. У бязи одна сторона белой, другая черной не бывает.   ...
Алпапакай мах 8(291), сентябрь, 2015      Лезги фольклордин чешнеяр 1881-йисалай 1915-йисал къведалди ара датIана акъатай «Къафкъаздин тайифаяр ва чкаяр къалурзавай материалар авай кIватIалди» (СМОМПК) гзаф чапнава. 1892-йисуз...
ГьикI хьайитIани рахада 3(286), март, 2015      Са юкъуз кваса вичин гъвечIи гадани галаз рекьиз экъечIна. Гада ламрал акьа­дарна вич яхдиз физвай. Рекье дуьшуьш хьайибуру лугьузвай:      - ПIагь, им аку, гъвечIи аял ламрал...
Яран сувар – Bahar bayramı 3(286), март, 2015      Ləzgilərin ən yaddaqalan və gur bayram­la­rından sa­yılan Яран сувар (Ba­­har bayra­mı) qədim adət­ləri, xalq oyun­ları, folklor nü­mu­nələri, bir-bi­rindən ma­raq­lı şənlikləri ilə seçilir. Xal­qın həmin bay­ramla bağlı zən­gin...
Л. Н. Толстоя кхьей лезги халкьдин мисалар 2(285), февраль, 2015        Л. Н. Толстоя Дагъустандин халкьарин мецин яратмишунриз  чIехи къимет ганай. Лезгийрин, аваррин, лакрин ва маса халкьарин кьисаяр, мисалар, манияр ада дериндай чирнай ва...
Dağıstan zərb-məsəlləri 2(285), февраль, 2015    Arif adama imkan ver ki, daha ağıllı olsun.  Əgər dostun varsa onlara tez-tez get, yoxsa evinin yolunda ot bitər.  Meşə sakit olanda elə bilmə boş­dur, bəlkə orada pələng yatıb.  Allah iştahı birinə verir, aşı o birinə.  Adamın boğazı ona görə dardır...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ