Фольклор
Яран сувар – Bahar bayramı 3(286), март, 2015      Ləzgilərin ən yaddaqalan və gur bayram­la­rından sa­yılan Яран сувар (Ba­­har bayra­mı) qədim adət­ləri, xalq oyun­ları, folklor nü­mu­nələri, bir-bi­rindən ma­raq­lı şənlikləri ilə seçilir. Xal­qın həmin bay­ramla bağlı zən­gin...
Л. Н. Толстоя кхьей лезги халкьдин мисалар 2(285), февраль, 2015        Л. Н. Толстоя Дагъустандин халкьарин мецин яратмишунриз  чIехи къимет ганай. Лезгийрин, аваррин, лакрин ва маса халкьарин кьисаяр, мисалар, манияр ада дериндай чирнай ва...
Dağıstan zərb-məsəlləri 2(285), февраль, 2015    Arif adama imkan ver ki, daha ağıllı olsun.  Əgər dostun varsa onlara tez-tez get, yoxsa evinin yolunda ot bitər.  Meşə sakit olanda elə bilmə boş­dur, bəlkə orada pələng yatıb.  Allah iştahı birinə verir, aşı o birinə.  Adamın boğazı ona görə dardır...
Къурушвийрин мисалар 12(283), декабрь, 2014      Куьгьне Къурушар Европадин виридалайни кьакьан хуьр я. Шалбуз дагъдин хилел, адалай фенвай паюнал экIя хьанвай Къуруш кьакьан дагълари элкъуьрна юкьва тунва. Гедик (Базардуьзуь) дагъ,...
ПичIекар хъинез хьанач 4(275), апрель, 2014      Студент тирла зи са дуст (исятда ам ч1ехи къуллугъдал ала) хкведа Магьачкъаладай хуьруьз. Чпин кIвалин ракIариз дап1арар янаваз акурла ам халудин кьилив фида. Яргъал рекьяй хтай адаз...
Яран мисалар 3(274), март, 2014 Чахъ гар са лезгидивай  дамах ийиз жедай гзаф девлетлу фольклор ава. И фольклорда мисалри, гьабурукай яз Яран мисалри кьетIен чка кьазва. И мисалар халкьдин акьуллувиликайни камаллувиликай,...
Бадедин йикъарган 6(265), июнь, 2013    Хачмаз райондин Ялама хуьре вичин 87 йис хьанвай Магьият бадеди зав  гьалдай фенвай са куьгьне дафтар вугана. Туракь вили рангунин жилд алай и яцIу дафтардин чарар девирди хъипи авунвайтIани,...
Şamama 6(265), июнь, 2013 Bir kənddə bir qoca ilə qarı yaşayırdı. Onların evində iki qız böyüyürdü. Qızlardan biri qarının, o biri qocanın idi. Qocanın qızı gözəlliyi, xoş xasiyyəti və zəhmətkeşliyi ilə seçilirdi. Qarının qızı isə dalaşqanlığı və tənbəlliyi ilə tanınırdı. Qarı doğma qızını daim...
Бахтавар тир чпиррин хуьр 5(264), май, 2013   Бахтавар тир Чпиррин хуьр, Хуьр серин я гуьнедаллаз. Пуч хьана хьи, жегьил уьмуьр, Пуд кепекдин дуьнедаллаз.   Кьакьан дагъдиз гар акъатрай, Яр яргъариз физ тежервал. Заз...
Ви ихтилат ширинда, яр 4(263), апрель, 2013     Мамедбегова Гуьзел Гьайдаран руш КцIар райондин Мучугъ хуьруьн эгьли я. Вичин 81 йис хьанвай и дишеглдидин чина шуьткьверар аватIани, ада жегьилвилин иервал квадарнавач. «Адаз Гуьзел...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ