Фольклор
Алпапакай мах 8(291), сентябрь, 2015      Лезги фольклордин чешнеяр 1881-йисалай 1915-йисал къведалди ара датIана акъатай «Къафкъаздин тайифаяр ва чкаяр къалурзавай материалар авай кIватIалди» (СМОМПК) гзаф чапнава. 1892-йисуз...
ГьикI хьайитIани рахада 3(286), март, 2015      Са юкъуз кваса вичин гъвечIи гадани галаз рекьиз экъечIна. Гада ламрал акьа­дарна вич яхдиз физвай. Рекье дуьшуьш хьайибуру лугьузвай:      - ПIагь, им аку, гъвечIи аял ламрал...
Яран сувар – Bahar bayramı 3(286), март, 2015      Ləzgilərin ən yaddaqalan və gur bayram­la­rından sa­yılan Яран сувар (Ba­­har bayra­mı) qədim adət­ləri, xalq oyun­ları, folklor nü­mu­nələri, bir-bi­rindən ma­raq­lı şənlikləri ilə seçilir. Xal­qın həmin bay­ramla bağlı zən­gin...
Л. Н. Толстоя кхьей лезги халкьдин мисалар 2(285), февраль, 2015        Л. Н. Толстоя Дагъустандин халкьарин мецин яратмишунриз  чIехи къимет ганай. Лезгийрин, аваррин, лакрин ва маса халкьарин кьисаяр, мисалар, манияр ада дериндай чирнай ва...
Dağıstan zərb-məsəlləri 2(285), февраль, 2015    Arif adama imkan ver ki, daha ağıllı olsun.  Əgər dostun varsa onlara tez-tez get, yoxsa evinin yolunda ot bitər.  Meşə sakit olanda elə bilmə boş­dur, bəlkə orada pələng yatıb.  Allah iştahı birinə verir, aşı o birinə.  Adamın boğazı ona görə dardır...
Къурушвийрин мисалар 12(283), декабрь, 2014      Куьгьне Къурушар Европадин виридалайни кьакьан хуьр я. Шалбуз дагъдин хилел, адалай фенвай паюнал экIя хьанвай Къуруш кьакьан дагълари элкъуьрна юкьва тунва. Гедик (Базардуьзуь) дагъ,...
ПичIекар хъинез хьанач 4(275), апрель, 2014      Студент тирла зи са дуст (исятда ам ч1ехи къуллугъдал ала) хкведа Магьачкъаладай хуьруьз. Чпин кIвалин ракIариз дап1арар янаваз акурла ам халудин кьилив фида. Яргъал рекьяй хтай адаз...
Яран мисалар 3(274), март, 2014 Чахъ гар са лезгидивай  дамах ийиз жедай гзаф девлетлу фольклор ава. И фольклорда мисалри, гьабурукай яз Яран мисалри кьетIен чка кьазва. И мисалар халкьдин акьуллувиликайни камаллувиликай,...
Бадедин йикъарган 6(265), июнь, 2013    Хачмаз райондин Ялама хуьре вичин 87 йис хьанвай Магьият бадеди зав  гьалдай фенвай са куьгьне дафтар вугана. Туракь вили рангунин жилд алай и яцIу дафтардин чарар девирди хъипи авунвайтIани,...
Şamama 6(265), июнь, 2013 Bir kənddə bir qoca ilə qarı yaşayırdı. Onların evində iki qız böyüyürdü. Qızlardan biri qarının, o biri qocanın idi. Qocanın qızı gözəlliyi, xoş xasiyyəti və zəhmətkeşliyi ilə seçilirdi. Qarının qızı isə dalaşqanlığı və tənbəlliyi ilə tanınırdı. Qarı doğma qızını daim...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(325)
ноябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ