Харусенят
Sənət sevgisi 10(245), октябрь, 2011 Azərbaycanın musiqi ifaçılığı məktəbi qədim olub zəngin və çoxşaxəli kökləri ilə tanınır. Bu köklər üstündə bir çox ustad sənətkarlar yetişmişdir. Belə sənətkarlardan biri Şərbət Rzaquliyevdir. Şərbətin ifasını eşidənlər bu virtuoz ifaçının sənətkarlığına...
Дети танцуют «Лезгинку» 10(245), октябрь, 2011 Начались занятия в детской группе школы танцев «Лезгинка». Для Эмилии Рамалдановой, которая уже успела выступить на сцене как самая юная солистка ансамбля «Сувар», новый танцевальный...
“Сувар” представил Азербайджан на фестивале в Турции 9(244), сентябрь, 2011 В Анкару мы прилетели в день открытия фестиваля 10 сентября. В аэропорту Эсенбога нас уже встречали представители посольства Азербайджана в Турции. После того, как весь состав ансамбля разместили...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ