Харусенят
Юбилей къейд ийида 2(296), март, 2016      Вичин суракьар вири дуьньядиз чкIанвай, чи меденият, ацукьун-къарагъун, адетар кIанивилелди теблигъзавай “Сувар” Лезги Манийринни Кьуьлерин Ансамбль къе вири халкьдин рикI алай...
Бакуда лезги караоке 1(295), январь, 2016      Алай йисан 15-январдиз Бакудин Прессадин Меркезда сифте яз лезги караокедин мярекат кьиле фена. Седакъет Керимовадин «Лезги чIал хуьн» девиздик кваз туькIуьрнавай и махсус проект...
Асирдилай яргъи рехъ 1(295), январь, 2016    II макъала         Ватандин ЧІехи дяведин йисар Лезги театр паталди гзаф заланбур хьана. Са кьадар артистри гуьгьуьллудаказ фронтдиз фена дяведин сифтегьан йикъарилай эхирдалди...
Асирдилай яргъи рехъ 11(294), декабрь, 2015       II макъала            И йикъара тIвар-ван авай къе­­­лемэгьли, филологиядин илим­рин кандидат Азиз Мир­­зебегова Лезги театрдин 110 йисаз та­лукьарнавай...
Dəniz qumu danışır 11(294), декабрь, 2015      Quxuroba kənd sakini gənc rəssam Ella Əzizbəyovanın qumla şüşə lövhə üzərində çəkdiyi şəkillər maraqla qarşılanır. O, Tür­kiyədə keçirilən “Yetənək sizsiniz” televiziya yarışmasında uğurla çıxış edərək növbəti tura keçib, Ukrayna...
Cтартует общественный проект 11(294), декабрь, 2015      По желанию лезгинской общественности, в целях сохранения родного языка планируется создание художественно-­документально-му­зы­кального фильма на лезгинском языке. В основу...
“Шарвили” эпосдин сувар 7(290), август, 2015      Лезги халкьди гьар йисуз къейд ийиз­вай “Шарвили” эпосдин сувар алай йисузни гурлудаказ кьиле фена. Дагъустандин Ахцегь шегьерда туxвай мярекатдал агъзурралди инсанри халкьдин...
Фестиваль кьилиз акъатна 7(290), август, 2015      Ахцегьа «Самур» жегьилрин ял ягъунин комплексда кьиле фейи «Лезги сес» фестивалди уфтан хьайибур хкяна. Да­гъустандин лайихлу муаллим Магьмуд Абдулкеримован тIварунихъ...
Festivalda ləzgi musiqi səsləndi 6(289), июль, 2015      İyulun 1-5-də Azərbaycanın qədim sənət və mədəniyyət mərkəzlərindən olan Şəkidə “İpək Yolu” VI Bey­nəlxalq musiqi festivalı кеçirilmişdir. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa­qının, Bakı Beynəlxalq Multikul­turalizm Mərkəzinin və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin...
Розадин мурад 4(287), апрель, 2015      Алатай йисан гатуз Да­гъустан Республикадин Усугъчай районда кьиле фейи лезги манидин фестивалда сегьнедиз экъечIай са бязи маничийрикайни абуру лагьай манийрикай фад-фад веревирдер...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ