"Самур" - 20
Aгалкьунар хьурай 3(250), март, 2012 Играми «Самур» газетдин редакция! Шумуд йисар я за газет ара датIана къачуз. Куьне халкьдин тарихдикай, медениятдикай, чIалакай, чи адетрикай кхьизвай ма-къалайри гьар са лезгидихъ хьиз,...
РикI ала 3(250), март, 2012 Играми редакция, гьар сеферда «Самур» газетдин цIийи тилит хтайла, чаз лугьуз тежедай кьван  хвеши жеда. Аялриз лагьайтIа, газет гъиле кьурла вири дуьнья чпиз гайиди хьиз жеда. Къе заз...
БАРКАЯР - ПОЗДРАВЛЕНИЯ 3(250), март, 2012 Дорогие друзья! Мне очень приятно поздравить коллектив газеты «Самур»  и ее читателей с 20-летием выхода первого номера! Это почтенный возраст для газеты, которая за годы своего существования...
QƏZETİMİZİN TARİXİNDƏN 3(250), март, 2012 Müstəqil Azərbaycanda milli azlıqlara göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsi sayılan, respublikamızın demokratik yolla inkişafının göstəricilərindən olan “Samur” qəzeti 1992-ci ilin yanvarında “Samur” Ləzgi Mədəniyyət Mərkəzinin orqanı kimi fəaliyyətə başlamışdır....
İlk redaktorlar 3(250), март, 2012 FEYRUZ BƏDƏLOV Azərbaycanda 1992-ci ildən “Samur” Ləzgi Mədəniyyət Mərkə-zinin orqanı kimi nəşr edilən “Samur” qəzetinin ilk redaktoru olmuş, sonralar müstəqil “Alpan” qəzetinə rəhbərlik etmiş Feyruz Abumüslüm oğlu Bədəlov 1949-cu ildə Qusar rayonunun Düztahir kəndində...
“Samur”a dayaq olaq 3(250), март, 2012 Müstəqil Azərbaycanın yetirməsi kimi meydana gələn, üç dildə çıxan, məzmunu və nəfis tərtibatı ilə seçilən “Samur” qəzeti fəaliyyət göstərdiyi iyirmi il ərzində respublikamızın nüfüzlu mətbu orqanlarından birinə çevrilib. Ulu öndər Heydər Əliyev rəsmi...
КIелзавайбуруз! 2(249), февраль, 2012 Играми кIелзавайбур! Гатфарихъ ялзавай и йикъара «Самур» газетдин уьмуьрдин рикI шадардай, гьар са лезгидихъ дамах кутадай легьзеяр алукьзава. Квез хъсандиз чизвайвал, алай йисуз чна хайи...
Размышления перед юбилеем 2(249), февраль, 2012 Недавно был релиз фильма «Ромовый дневник», по мотивам одноименной книги Хантера С. Томпсона. Вообще, фильм как фильм, ничего сверхъестественного и особо запоминающегося, но некоторые...
ONLINE поздравления 2(249), февраль, 2012 Ханжан Курбанов - Мубарак хьурай! Сагъ-рай куьн! Куьне халкьдиз герек тир к1валах ийизва! Ramil Leq Alxas - Юбилей мубаракрай! Ихьтин шад йикъар чахъ пара хьурай! Сагърай чи лезги халкь! Rikush Aliyeva - Поздравляем...
Мадни чIехи агалкьунар хьурай 1(248), январь, 2012 «Самур» газетдин 20 йис тамам жезва лагьайла, заз уьмуьр фад-фад физвайди мад гъилера чир хъхьана.  Амма им чи халкьдин милли къанажагъда дуьньядиз ва тарихдиз, чи къенин ва пакадин йикъаз...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Шаирар
Люди и судьбы
Редакциядин дустар
Qarabağ müharibəsi
Yubiley
Diqqət: İnsan taleyi!
Чи къагьриманар
Gəncliyimiz – qürurumuz
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
"Самур" - 30
Диктант
Дагъустан
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
ЦIийи ктабар
Dağıstan xalqları
Лезги чIалан месэлаяр
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Квез чидани?
Юбилей
Известные лезгиноведы
SOS!!!
Лезгияр вирина
"Самурдин мектеб"
С верой в душе
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Yeniliklər
Хъсан хабарар
Чи адетар
Чакай кхьенай ...
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Харусенят
Поэзия
Этнография
Дагестан
Народы мира
Инсанар, кьисметар
Спорт
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ