"Самурдин мектеб"
РикIел хуьх! 11(270), ноябрь, 2013 Гафунин дегиш жедай, гьакIни предложенида гафарин арада алакъа туькIуьрзавай паюниз эхир лугьуда. Месела: ватанди, ватандин, ватандиз, ватандикай. Гафунин эхир галуддайла, амукьдай паюниз диб...
Диде-бубайриз чар 11(270), ноябрь, 2013     Англиядин Сомерсот графлухдин Бат шегьердин кьилдин мектебдин директорди гагь-гагь ина кIелзавай  аялрин диде-бубайриз ихьтин чарар ракъурда:     «Синифдин вири аялри...
Адетдинди тушир мектебар 11(270), ноябрь, 2013       Канададин Торонто шегьердин и мектебда аялриз вуч кIандатIани ийидай ихтияр ава. Ина къийметар эцигун, кIвалин тапшуругъар ийин авач. Тар-сунин югъ гьикI кьиле тухудатIа, гьи тарсариз...
Имуча-муча 11(270), ноябрь, 2013 Са тар, тарцел цIикьвед хел, гьар хилел къанни-цIуд пеш, гьар пешинин са пад чIулав, са пад лацу? Вад стха, вад стхадиз вад къазма, са ракIарай физ экъечIиз? Я кIвачер квач, я гъилер, вичи расда тIарам...
Къуьрни аслан 10(269), октябрь, 2013     Дагъларин ценце экIя хьанвай къалин тама гзафни-гзаф ничхирри кьил хуьзвай. Абурун пачагь гьайбатлу са аслан тир. И асланди гишин хьайила вичин хурук акатай ничхиррикай гъуьрч ийиз...
Касбубадин хкетар 10(269), октябрь, 2013 Садра Касбуба са мискьи къуншидиз мугьман фенай. Нисин хьанвай, амма суфрадал са затlни атанвачир. Эхирни кlвалин есиди лагьана: - Югъ няни хьанва, вун вач ксус, пакамахъ за ваз хъсан са верч чрада....
РикIел хуьх! 10(269), октябрь, 2013 ГАФАР ГЬИКI АРАДИЗ КЪВЕДА Лезги чIала цIийи гафар пуд жуьреда арадиз къведа: 1. Маналу паярин куьмекдалди (яни префикс, суффикс, инфикс акал хьана). Мес: надинж: префикс на - + дувул динж; чирвал:...
Диде 10(269), октябрь, 2013 Заз чидачир  залан тирди ви парар, Чи дердияр вуна текдиз чIугвадай. Йисар финвай зун йиферихъ цIигел я, Са геренда вун ахварай аквадай. Вун чирагъ хьиз кудай чахъди датIана, Анжах залай...
Sumağallı məktəbinin uğurları 10(269), октябрь, 2013      2012-2013-cü dərs ili də İsmayıllı rayonu Sumağallı kənd tam orta məktəbi üçün uğurla başa çatdı. Bu il məktəbi 11 nəfər məzun bitirdi. Mərkəzləşmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarını məzunlar müvəffəqiyyətlə verdilər. Xüsusən də riyaziyyat...
Yeni nəşr 10(269), октябрь, 2013     Bu yaxınlarda Bakının “Təknur” nəşriyyatında işıq üzü görmüş “Dağıstan xalqlarının nağılları” kitabı respublikamızın məktəbliləri üçün yeni dərs ilinin başlanğıcında yaxşı hədiyyə olmuşdur. Gözəl tərtibatı və nəfis nəşri ilə...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ