"Самурдин мектеб"
РикIел хуьх! 10(269), октябрь, 2013 ГАФАР ГЬИКI АРАДИЗ КЪВЕДА Лезги чIала цIийи гафар пуд жуьреда арадиз къведа: 1. Маналу паярин куьмекдалди (яни префикс, суффикс, инфикс акал хьана). Мес: надинж: префикс на - + дувул динж; чирвал:...
Диде 10(269), октябрь, 2013 Заз чидачир  залан тирди ви парар, Чи дердияр вуна текдиз чIугвадай. Йисар финвай зун йиферихъ цIигел я, Са геренда вун ахварай аквадай. Вун чирагъ хьиз кудай чахъди датIана, Анжах залай...
Sumağallı məktəbinin uğurları 10(269), октябрь, 2013      2012-2013-cü dərs ili də İsmayıllı rayonu Sumağallı kənd tam orta məktəbi üçün uğurla başa çatdı. Bu il məktəbi 11 nəfər məzun bitirdi. Mərkəzləşmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarını məzunlar müvəffəqiyyətlə verdilər. Xüsusən də riyaziyyat...
Yeni nəşr 10(269), октябрь, 2013     Bu yaxınlarda Bakının “Təknur” nəşriyyatında işıq üzü görmüş “Dağıstan xalqlarının nağılları” kitabı respublikamızın məktəbliləri üçün yeni dərs ilinin başlanğıcında yaxşı hədiyyə olmuşdur. Gözəl tərtibatı və nəfis nəşri ilə...
Hikmət 10(269), октябрь, 2013      Peyğəmbər Həzrət loğman Hakimin üzüyünün qaşında belə yazılmışdı: “Yaxşılığı onu başa düşənə et. Belə ki, qurd ilə quzu arasında dostluq olmadığı kimi, yaxşı ilə pis arasında da dostluq ola bilməz. Mübahisə etməyi sevən həqarətə məruz qalar; pislik...
Qаliblər 8(267), август, 2013 Bu il rеspublikаmızın аli məktəblərinə qəbul imtаhаnlаrındа 6 аbituriyеnt ən yüksək nəticə göstərmişdir. 700 bаll tоplаmış həmin gənclərə Prеzidеnt təqаüdü təyin оlunmuşdur. Fəхr еdirik ki, оnlаrın аrаsındа“Sаmur” qəzеtinin fəаl охuculаrı və yахın dоstlаrı...
Шаирдин камаллу гафар 8(267), август, 2013      Эсерар ава, садра кlелайла, са акьван лезетни тагана, рикlелай алатдай. Эсерар ава, асиррай асирриз фидай, несилрилай несилрал агакьдай, са чlавузни чпин къимет агъуз ават тийидай....
Дуьньядин мектебра 8(267), август, 2013 Сад лагьай чка кьазва       Украинадин Одесса шегьердин 103-нумрадин урус мектебда 70 миллетдин векилри: украинвийри, урусри, болгарри, молдаванри, лезгийри, азербайжанвийри, белорусри,...
Чи аялар патал 6(265), июнь, 2013     Аялар чи уьмуьрдин экв я, гележег я. Абур гьикьван сагъламдиз, гьикьван акьуллудиз ва чирвилер аваз чIехи хьайитIа , чи гележегни са гьакьван экуьди жеда.  Чна чи гележегдин даяхриз зегьмет...
Квез чидани? 6(265), июнь, 2013 • Дуьньядин виридалайни къадим ктабхана чи эрадал къведалди III виш йисуз арадал гъайи Александриядин ктабхана я.   • Йигиндиз фидай поездрин, гьакIни абуруз кутугай ракьун рекьерин...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 10(326)
декабрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ