Новости на все голоса
Стартовала олимпиада 1(306), январь, 2017      13–14 января с.г. в Азербайджане стартовала IХ республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе. Первые два тура прошли в школе № 229 имени Юрия Ковалева и Элитарной гимназии...
Холодное солнце 8(302), сентябрь, 2016      Так называется ху­дожественный фильм на­­ лезгинском языке, съём­ки которого нач­­-нутся в скором вре­мени. Интервью с ру­ководителем проекта С.Керимовой.    ...
Уроки мужества 8(302), сентябрь, 2016 РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!        В сети поя­вилось видео рас­стрела Ма­гомеда Нур­ба­гандова, кото­рый был убит бо­евиками в од­ном из лесных массивов Сергокалин­ского...
Юные футболисты “Шахдаг”а в Милане 4(298), май, 2016      Азербайджан в 2016 году впервые присоединился к международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», которая реализуется российской компанией «Газпром» (официальным...
Biriiyimiz sarsılmazdır 3(297), апрель, 2016      Son günlər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində baş verən, mülki əhali arasında tələfata səbəb olan erməni təxribatı və Azərbaycan Ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməsi bütün dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib. Ölkəmizə dəstək verən...
Основатели Европы 10(293), ноябрь, 2015      Изучив ос­­тан­ки лю­дей из грузинской пе­ще­ры Са­цурб­лия (поздний па­ле­олит, около 13 ты­сяч лет на­зад), ученые об­на­ружили четвертый, ранее неизвестный...
“Hacı Davud” Türkiyədə 9(292), октябрь, 2015      Tanınmış yazıçı-jurnalist Müzəffər Mə­lik­məmmə­dovun “Ha­­cı Davud” ki­ta­bı Azər­bay­canda və Da­ğıs­tanda ol­duğu kimi, Tür­kiyədə də böyük ma­raq do­ğurub. Türkiyədə çap olunan “Dağıstan”...
Секрет Швейцарии 8(291), сентябрь, 2015      Туристы, побывавшие в Швей­царии, восхищаются чистотой городов и сел страны, системой сортировки мусора. Эта система в Швейцарии доведена абсолютно до крайности. Сор­тируют всё,...
115-ci ad günü 4(287), апрель, 2015        Bu yaxınlarda mən Oguz rayonunun Astraxanovka kəndinin sakini, Azərbaycanın ən qocaman sakinlərindən biri olan Zeynəb nənəyə baş çəkməyə getmişdim.      Sözün düzü, 115 yaşında bir nənəni şəkildə gördüyünüz kimi gümrah təsəvvür...
Красоты Дагестана 3(286), март, 2015 Хунзахский водопад             В горах Да­­гес­тана не­ма­ло ве­личест­венных, ориги­наль­­­ных и по­коря­ющих сво­­ей кра­­со­той во­­до­па­дов....ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ