Tarixin izi ilə
Qusar nahiyəsi 1919-cu ildə 1(346), январь, 2021     Qəzada olan soyğunçuluq kəndlilərin kəskin narazılığına səbəb olmuşdu. 1918-ci ilin oktyabrından 1919-cu ilin yanvarına kimi Quba qəzası kəndlilərindən 273807 manat 13 qəpik pul toplanmışdı. Bu soyğunçuluğa qarşı Qusar nahiyəsinin Əniğ, Zindanmuruq, Qımıl, Cağar, Xuray, Aşağı Xuc, Rustov...
Azərbaycan tarixçiləri ləzgilər və ləzgi dili haqqında 8(345), ноябрь, 2020     ...Strabonun sözlərinə görə, ağvanlılar (albanlar) “gözəl, boylu, sadə, qoyunçuluğa və köçəri həyatına mail, vəhşilikdən uzaq, ona görə də açıqürəkli, hiyləgər olmayan bir millətdir. Onlar rabitədə (əlaqədə) olmadıqları üçün 26 müxtəlif...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 7(344), октябрь, 2020 (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul, 15 avqust və 26 sentyabr tarixli saylarında)       1911-ci ilin yayında Qafqaz ca-nişini qaçaqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bütün qəza rəislərinə xüsusi əmr verir. Bununla əlaqədar Quba qəzasında qaçaqlara və onları...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 6(343), сентябрь, 2020 (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul və 15 avqust 2020-ci il tarixli saylarında)       Mən Siz zati-alilərinə mövcud vəziyyəti, həqiqəti olduğu kimi çatdırmağı xidməti vəzifəm hesab edirəm. Son vaxtlar mənə çatan xəbərlərə görə Buba öz dəstəsi ilə onun doğma kəndi İkradan...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 5(342), август, 2020     (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul 2020-ci il tarixli sayında)       Hacı əfəndi 1918-ci ilin mayında 300 qaçaqla Qubanın Digah kəndi ətrafında erməni qoşunları ilə döyüşən ləzgilərin köməyinə gəlmişdi.     Avqustun 25-də Smur, Kurxür və Alidxür...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 4(341), июль, 2020    Son vaxtlar bəzi qələm sahiblərinin öz yazılarında “ləzgi qaçaqları kimi çapıb-taladılar”, “ləzgi qaçaqları kimi yol kəsdilər”, “insafsız ləzgi qaçaqları” kimi ifadələr işlətməsi təəssüf doğurur. Görünür, ləzgi qaçaqlarının...
Qusar nahiyəsi 1915-1919-cu illərdə 3(340), март, 2020    1915-ci ildə yoxsul kəndlilərin vəziyyətinin çıxılmaz olması onları vergiləri verməməyə və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməməyə məcbur etdi. İlk olaraq Dəvəçi nahiyəsinin Əmirxanlı kənd cəmiyyətinin Eynibulaq kəndinin əhalisi,bunun ardınca Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 1(346)
январь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ