Tarixin izi ilə
Tariximizə daha bir nəzər 2(347), март, 2021      Son vaxtlar ləzgilərin tarixinin bəzi məqamları ilə bağlı yürüdülən əsassız mülahizələr narahatlıq doğurur. Söhbət orta əsrlərdə baş vermiş hadisələrə həsr olunmuş “Əbu Müslimin tarixi” kitabından, Əbu Müslimin şəxsiyyətindən, qədim Axtının adından...
Qusar nahiyəsi 1919-cu ildə 1(346), январь, 2021     Qəzada olan soyğunçuluq kəndlilərin kəskin narazılığına səbəb olmuşdu. 1918-ci ilin oktyabrından 1919-cu ilin yanvarına kimi Quba qəzası kəndlilərindən 273807 manat 13 qəpik pul toplanmışdı. Bu soyğunçuluğa qarşı Qusar nahiyəsinin Əniğ, Zindanmuruq, Qımıl, Cağar, Xuray, Aşağı Xuc, Rustov...
Azərbaycan tarixçiləri ləzgilər və ləzgi dili haqqında 8(345), ноябрь, 2020     ...Strabonun sözlərinə görə, ağvanlılar (albanlar) “gözəl, boylu, sadə, qoyunçuluğa və köçəri həyatına mail, vəhşilikdən uzaq, ona görə də açıqürəkli, hiyləgər olmayan bir millətdir. Onlar rabitədə (əlaqədə) olmadıqları üçün 26 müxtəlif...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 7(344), октябрь, 2020 (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul, 15 avqust və 26 sentyabr tarixli saylarında)       1911-ci ilin yayında Qafqaz ca-nişini qaçaqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bütün qəza rəislərinə xüsusi əmr verir. Bununla əlaqədar Quba qəzasında qaçaqlara və onları...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 6(343), сентябрь, 2020 (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul və 15 avqust 2020-ci il tarixli saylarında)       Mən Siz zati-alilərinə mövcud vəziyyəti, həqiqəti olduğu kimi çatdırmağı xidməti vəzifəm hesab edirəm. Son vaxtlar mənə çatan xəbərlərə görə Buba öz dəstəsi ilə onun doğma kəndi İkradan...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 5(342), август, 2020     (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul 2020-ci il tarixli sayında)       Hacı əfəndi 1918-ci ilin mayında 300 qaçaqla Qubanın Digah kəndi ətrafında erməni qoşunları ilə döyüşən ləzgilərin köməyinə gəlmişdi.     Avqustun 25-də Smur, Kurxür və Alidxür...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 4(341), июль, 2020    Son vaxtlar bəzi qələm sahiblərinin öz yazılarında “ləzgi qaçaqları kimi çapıb-taladılar”, “ləzgi qaçaqları kimi yol kəsdilər”, “insafsız ləzgi qaçaqları” kimi ifadələr işlətməsi təəssüf doğurur. Görünür, ləzgi qaçaqlarının...
Qusar nahiyəsi 1915-1919-cu illərdə 3(340), март, 2020    1915-ci ildə yoxsul kəndlilərin vəziyyətinin çıxılmaz olması onları vergiləri verməməyə və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməməyə məcbur etdi. İlk olaraq Dəvəçi nahiyəsinin Əmirxanlı kənd cəmiyyətinin Eynibulaq kəndinin əhalisi,bunun ardınca Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ