Redaksiyaya məktub
Dağıstanlı şairin mədhi 6(343), сентябрь, 2020     Tariximizə xeyirxah bir insan kimi adını yazan məşhurlarımızdan biri də Azərbaycan milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir. Bənnaların yanında adi fəhlə işləmiş bu insan milyonçu olduqdan sonra da öz insani xüsusiyyətlərini saxlamışdır. Təkcə Azərbaycanda yox, Rusiyada, İraqda və...

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ