Редактордин гаф
Дидед чIал - Ватан я 11(337), декабрь, 2019    Мад са йис кьилиз акъудзава чна. Мад са йис илифда чи уьмуьрдиз.  «Самур» газетдин редакциядин коллектив паталди мад са йис тарихдиз элкъведа. 2020-йисуз Азербайжандин сад лагьай...
Чи кьилин гаф 10(336), ноябрь, 2019    Бакудин «Сегьгьет» клиникадин кIвалахдар Альбина Нагьметова телефондай вичин дидедихъ галаз рахадайла дуьшуьшдай ван хьайи гафари гзаф эсернай заз. «Диде» лугьуз рахазвай...
Санал кхьини муькъвер туькIуьрна 9(335), октябрь, 2019    Алай йисан 10-октябрдиз Бакуда кьиле фейи лезги чIалал диктант кхьинин мярекатдихъ вичин кьетIенвилер авай. Аниз яшлубур, жегьилар, аялар атанвай. Диктант кхьиз­вайбурухъ академик Камил...
Дидеяр 9(335), октябрь, 2019    Гзаф йисар инлай вилик Америкадин Садхьанвай Штатриз фейи, ина са вац­ра яшамиш хьайи зун и уьлкведа са карди мягьтеларнай. Вуч тIуьртIани, дад гудачир. Я майвайрик, я салан набататрик...
Карчийри куьмек гуда 9(335), октябрь, 2019    Дагъустан Респуб­ликадин кьил Влади­мир Васильеван тек­- лиф­­­­далди ина «100 мектеб» тIвар ганвай прог­рамма кардик кутунва. И программадив кьадайвал, чара-чара...
Руьгь квахьайтIа вучда? 2(328), февраль, 2019      Cа карди кьарай атIанва зи. СакIани иливариз жезвач завай адан тIал. Гьикьван чIав я суалри зун къарсуриз. Суалар лагьайтIа, садни-кьвед туш.      Эхиримжи йисара чимиханадин...
ЧIалаз кьецI гумир 1(327), январь, 2019      И мукьвара яхцIур юкъуз жуван  хайи хуьре амукьдай мум­кин­вал хьана заз.      «Халкь­див агатда, хуь­руьн­­вийрин ацукьун-къа­рагъун, фикир-фагьумар чирда»,...
ЧIехи сед 8(324), сентябрь, 2018      «Квадарун». И гаф гзаф такIанда заз. Акьван такIанда хьи, мецел гъиз кIандач. «Квадарун» гафуна гъам, хажалат, чаравал, тIал, кьиникь ава. И дуьньядал ада къарсур тавур, ада...
Təbiət haray çəkir 7(323), август, 2018      Bu gün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrini bürümüş yanğınların törətdiyi fəlakətləri hər gün televiziya ekranlarından həyəcanla izləyirik. Dövlət strukturlarının problemlə vaxtında məşğul olmamaları, insanların biganəliyi nəticəsində meşələrin, yaşıllıqların...
Bir daha əxlaq polisi haqqında 5(321), июнь, 2018      Rusiyada futbol üzrə dünya çempionatı keçirilən bu günlərdə Feys­bukun yayımladığı kadrlar bü­­tün izləyiciləri heyrətləndirdi: yapon fut­bol azarkeşləri öz komandalarının ko­lum­biyalılar üzərində qələbəsindən sonra könüllü...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ