РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"  |  1(260) 2013  |  "Cамур"

     Глаголрин инкарвилин префиксар т гьарфуналди: т, -та, -те, -ти, -ту, туь кхьида, д гьарфуналди кхьидач. Месела: атун-татун, гун-тагун, фин-тефин, нез-тинез, тун-тутун, тIуьн-туьтIуьн.
     Инкарвилин суффикс вири дуьшуьшра анжах ч гьарфуналди кхьида. Месела: фидач, фенач, фидачтIа (икI кхьидач: фидашни? фенашни?) ва мсб.
И къайдадик тек са куьмекчи глагол туш акатзавач. И глаголда ва адан формайра ш кхьида. Месела: туш, тушир, туштIа, тушни? ва мсб.