Худата поэзиядин няни Барка  |  11(258) 2012  |  "Cамур"

     Алай йисан 7-ноябрдиз Хачмаз райондин Худат шегьердин медениятдин кIвале чи тIвар-ван авай къелемэгьли Вакъиф Муьшкуьрвидин яратмишунриз талукьарнавай  поэзиядин няни  кьиле фена. Лезги чIалал кхьизвай, вичин къелемдикай хкатнавай шииррал, гьикаяйрал ва макъалайралди кIелзавайбурун патай гьуьрмет къазанмишнавай заридин 60-йисан мярекатдиз Хачмазай, къунши районрай ва Бакудай гзаф мугьманар атанвай. Абурун арада шаирдин къелемдин юлдашар, яратмишунрал рикI алай кIелзавайбур, ярар-дустар, кIвалахдин юлдашар, мукьва-кьилияр авай.  
     Хачмаз райондин Худат поселка лезги чIалал рикI алайбурун ватан я. Гьавиляй ихьтин мярекатар худатвийриз гзаф хуш я. Гьайиф къведай кар ам я хьи, эхиримжи йисара ина поэзиядин нянияр кьериз-цIаруз кьиле физва.
     Лезги чIалал тухузвай мярекатдихъ цIигел хьанвай чи ватанэгьлияр заридихъ галаз гуьруьшдиз хвешила атанвай. Няни гурлудиз алатун патал медениятдин кIвале вири къулайвилер авай.
     Алай вахтунда Хачмаз райондин Къаражелилли хуьруьн мектебдин директорвиле кIвалахзавай Вакъиф Абейдуллагьан хва Гьажагъаева - Вакъиф Муьшкуьрвиди  гзаф йисара Худатин 2-нумрадин юкьван мектебда урус чIалан ва тарихдин тарсар гана, гьакIни 1990-1996-йисара «Муьшкуьр» Лезги Медениятдин Меркездиз регьбервал гана. 1993-1995-йисара ада Хачмазин аслу тушир телерадиодин компанида лезги гунугрин редакциядин редакторвиле кIвалахна. Вичин шиирарни гьикаяяр Дагъустандин ва Азербайжандин газетрин, журналрин ва альманахрин чинриз акъатзавай Вакъиф Муьшкуьрвидин «Зи рикIин тIалар» тIвар ганвай ктаб 2008-йисуз Бакуда чап хьана.
     Нянида Медет Эрзиманов, Сейидмет Самури, Видади Севзиханов, Эйваз Гуьлалиев, Зияд-хан Мурадханов, Забит Чпирви,  Бегьрам Залов, Камран Къур-баналийрин, Абир Эч1ехви, Дилбер Агъаева ва масабур В.Муьшкуьрвидин яратмишунрикай гегьенш-диз рахана. Роза Гьажимурадовадини Магьире Шириновади лагьай лезги манийри мярекатдиз атанвайбурун рик1ер хъуьтуьларна. Шаирдин хтулри чпин чIехи бубадин шиирар хуралай лагьайла вирида сивик хъвер кваз капар ягъана.
     Зари Шихжамал Шихжамалова гурлуз тухвай мярекат чимиди, гьиссерал звал гъидайди ва рикIел аламукьдайди хьана. Мярекатда иштиракайбуру къейд авурвал, лезги поэзиядал  рикI алайбур патал ихьтин мярекатар гзаф къиметлу я ва гьавиляй абур фад-фад тухун герек я.


“Самур”