Парк туькIуьрда Хабарар  |  2(347) 2021  |  САМУР
    Бакуда Ватандин дя-веда душманривай къакъудай яракьрин парк туькIуьрда. И кар па-талди шегьердин Ха-таи районда эцигунар кьиле тухузва. Ина Азербайжандин кьу-шунди Къарабагъда Эрменистандин яракьлу къуватар магълуб авуна адавай къакъудай военный техникани кIватIнава. И техникадин са пай алатай йисан 10-декабрдиз Бакуда кьиле фейи Гъалибвилин парадда къулурнай.
    ЦIийи парк арадал гъун паталди герек тир вири жуьредин къулайвилер туькIуьрнава. Парк алай йисуз кардик кутада.