РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"  |  8(313) 2017  |  САМУР
     Гафарин дибра ачух тушир сесерин нубатар ихьтинбур ава:
     1. Гафунин эхирда б п-диз, г к-диз, д т-диз, з ц-диз, ж ч-диз дегиш жеда. Месела: раб - рапар, муг - мукар, гад - гатар, легъв - лекъвер, мез - мецер, раж - рачар ва мсб.
     2. Эгер гафунин сифте кьиле авай сесер кIалхандинбур ятIа, гафунин эхирда авай б пI-диз, д тI-диз, г кI-диз элкъведа. Месела: тIуб - тIупIар, кьуьд - хъуьтIер, цIиг - цIикIер ва мсб.
    3. Гафунин эхирда авай нефес галай к кI-диз, т тI-диз, хъ кь-диз элкъведа. Месела: нек - некIер, мет - метIер, рехъ - рекьер ва мсб.
САМУР