Активар ганва Хабарар  |  3(308) 2017  |  САМУР

     Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева 2016-йисан 7-апрелдиз кьабулай серенжемдив кьадайвал, машгъулвилин программа кьилиз акъудунихъ галаз алакъалу яз Къебеле ва Исмаиллы районрин кIвалахзавачир ва кIвалахдихъ гелкъвез­вай са кьадар инсанриз чпин хизандин бизнес арадал гъун паталди малар ва материалар ганва.

     Къебеледа кьиле фейи тедбирдал къейд авурвал, алай вахтунда сифте яз 25 районда активар вугунин крар кьиле тухузва. Къебеле ва Исмаиллы районрай тир 22 инсан активралди таъминарнава. Абурукай 16 касдиз малдарвал, 3 касдиз чIижерхъанвал, са касдиз салан майишатар ва мадни са касдиз чапдинни полиграфиядин крар вилик тухун патал активар ганва.
     Къебеле райондай тир Н.Муштагова ва Т.Рус­тамова къейд авурвал, абуру активрин куьмекдалди чешнелу хизандин майишатар арадал гъида. И кар патал райондин талукь органри абуруз вири патарихъай куьмекар гузва. Машгъулвилин программадив кьадайвал, 1500 касди активрин куьмекдалди гьам хизандин бизнес туькIуьрда, гьамни вишералди инсанар кIвалахдив таъминарда.