Publisistin yeni kitabı Yeniliklər  |  3(297) 2016  |  "SAMUR"
     “Ziya” nəşriyyatında bu günlərdə işıq üzü görmüş növbəti kitabına tanınmış qələm sahibi Zəminə Həmidova “Buludlar arasından boylanan günəş” kimi poetik ad qoymuşdur. O, kitabına, müəllifin təbirincə desək, “daim axtarışda olub öyrənən, sənətinin bilicisi olub sevilən, işıqlı və parlaq həyatlarının nurunu başqalarına ötürməyi bacaran ziyalılar” haqqında oçerk və xatirələrini daxil etmişdir.
     Adlı-sanlı şair Musa Yaqubun ön söz yazdığı kitab publisist Nürəddin Babayev, şair Nüsrət Kəsəmətli, yazıçı-jurnalist Sədaqət Kərimova, poliqrafçı Allahverdi Məmmədov və başqalarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur.