ТIварцIиэвезар "Самурдин мектеб"  |  1(284) 2015  |  "Самур"
     Маса гафарин эвезда ва я суалар гун патал ишлемишдай гафариз тIварцIиэвезар лу­гьуда. Месела: им, чи, чун, ихьтин, маса, гьардахъ, вичин, ваз, вуч?
     Чпин мана-метлебдал ва дегиш хьунин саягьрал, жуьмледа къугьвазвай ролдал гьалтайла, тIварцIиэве­зар са шумуд жуьрединбур я. Садбур существительнийрин эвезда, гьабуруз талукь яз ва гьабурун гьакъиндай суал гун патал ишлемишда. Месела: зун, вун, чун, куьн, жув, вич, чеб, ам, вуч? ва мсб. Бязи тIвар­цIиэвезар жуьреба-жуьре ли­шан­риз ишара ийидайбур я, абурун дегиш хьунухь ва жуьмледа тамамардай везифаярни прилагательнийринбуруз ухшар я, месела: ихьтин, атIа, гьи? маса, бязи, флан ва мсб. Пуд лагьайбур числительнийриз мукьва я, месела: шумуд? гьикьван? са кьадар ва мсб.
     Икьван чIавалди кIелай чIалан паярив гекъигайла, тIвар­цIиэвезрин кьадар лап тIимил я, абур вири чи чIала 50-дав агакьна ава. Амма иниз килиг тавуна, чIала тIвар­цIиэвезрин метлеб гзаф екеди я.