Сад лагьай атлас Хабарар  |  11(282) 2014  |  "Самур"
     Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Али­ева «Азербайжан Республикадин Милли Атлас чап авунин гьакъиндай» 2011-йисан 20-апрелдиз кьабулай серенжем кьилиз акъатнава. И йикъара сад лагьай Милли атлас чапдай акъуднава. 108 пешекарди пуд чIалал – азербайжан, урус ва ингилис чIаларал туькIуьрнавай атласда 1000-дав агакьна картаяр, диаграммаяр, жедвелар, баянар гудай кхьинар гьатнава. 444 чиникай ибарат тир кIватIалдай чи уьлкведин тIебиатдиз, медениятдиз, агьалийриз, мадаратдиз, экологиядиз, илимдиз талукь гегьенш чирвилер къачуз жеда.