Объявления
ELAN
 
“Samur” qəzeti redaksiyasına ləzgi,
Аzərbaycan və rus dillərini mükəmməl bilən, 
kompyüterdə işləməyi bacaran savadlı
və məsuliyyətli işçi tələb olunur.
Telefon: 432-92-17
 

                                                           

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ