Выпуск №: 4(320), май, 2018     Скачать в формате PDF
КцIар райондин Мучугъ хуьр Чи хуьрер И чил хайи диге я
Ləzgi çörəyi Этнография      Ləzgilərin qədim və zəngin mədəniyyətini, mənəviy­yatını əks etdirən, onların özünəməxsus adət-ənənələrinin ini­kası kimi həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş özəlliklərindən danışanda öncə bu xalq haqqında əsr­lərdən bəri dünyada formalaşmış...
Чи аямдин СтIал Сулейман Барка      Халкьдин поэзиядал гзаф рикI алай, вичихъ ргазвай ил­гьам авай, шиирар хуралай кIелдай, гьар са дуьшуьшдиз, гьар са вакъиадиз гьасятда чIалар туькIуьрдай алакьунрин иеси яз садбуру...
Мучугъ Чи хуьрер      Чи дегь хуьрерикай тир Мучугърин тIвар са шумуд тарихдин чеш­меда дуьшуьш жезва. Мисал яз Мегьамед Рафидин XIV виш йисариз талукь хроника, Магьмуд Хиналугъвидин 1456-йисуз туь­­­кIуьрнавай...
Bakıya köməyə gələn ləzgilər Тарихдин геле аваз      1918-ci ildə  çəkilmiş bu şəkli redaksiyamıza Qubadan ehtiyatda olan general-leytenant Fəx­rəddin Əliyev təqdim edib. Şəklin dəyəri ondadır ki, igid döyüşçülər arasında 1918-ci ilin may ayında erməni daşnaklarının və bolşeviklərin darmadağın edilməsinə rəhbərlik...
Фигъилдар Мах      Гатун чими югъ тир. Тарцин хъендик ярх хьана вичин ичIи руфунал кап алтадзавай сикIрен яп-яру хамуни ракъиник цIарцIар гузвай. Накьанлай гъуьрчез экъечIнавай сикIрез недай затI жа­гъизвачир....
«Cуварин» мад са агалкьун Харусенят      Алай йисан 7-майдиз Бакудин Гь.Алиеван Имаратда кьиле фейи «Сувар» Лезги Манийринни Кьуьлерин Ансамблдин концерт руьгь кутадайди, гьиссерал звал гъидайди хьана. Азер­байжандин...
Хъсандиз алатна Харусенят      Алай йисан 5-майдиз Бакудин Музыкадин Академиядин Операдин Студияда кьиле фейи лезги манийрин няниди чи халкьдин харусенятдал рикI алайбур шадарна. Чеб «Сувар» ансамблдик кваз...
Зейнудин Батманов - герой России Чи сейлибур      6 мая 2018 года, Указом Пре­зидента Россий­ской Феде­рации Владимира Путина, за мужество и героизм, проявленные при исполнении граж­данского долга, звание Героя России (посмертно)...
Дерево - пямятник Чир-течир      Это платановое дерево растет  в селе  Ага Стал Сулейман-Стальского райо­на. Уникальность дерева заключается в том, что окружность его составляет более восьми метров, а высота...
Kitaba qayıdış Редакциядиз чар Bu yaxınlarda Facebook səhifələrində görkəmli Azərbaycan yazıçısı Çingiz Abdullayevin xalqımıza müraciətinə qulaq asdım. Yazıçı deyirdi: «Son dövrlərdə gənclərimiz kitab oxumur, onlar mütaliə etməyi unudublar. Bunun hansı nəticələr verəcəyini, bizi hansı uçuruma aparacağını...
Жизнь, отданная народу Чи сейлибур      6 июня исполняется 100 лет со дня рождения видного госу­дарственного и общественного дея­теля Дагестана и России Ма­гомед-Салама Ильясовича Ума­ханова.      С именем...
Tarixə çevrilmiş qəhrəmanlıq Тарихдин геле аваз      1918-ci ildə erməni daşnaklarının və bol­şeviklərin Quba qə­zasında törətdikləri qırğınlardan yüz il ötür. Yerli əhali iş­ğal­çılara qarşı son dərəcə güclü müqavimət göstərmiş, doğma kənd­lərini tərk etməmiş, qəh­rəmanlıqla...
Qusar nahiyəsi 1915-1920-ci illərdə Тарихдин геле аваз      ... Quba qəzasının kəndliləri vergiləri verməkdən və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməkdən tez-tez imtina edirdilər. 1915-1916-cı illərdə Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin Suvaçal, Xuray və Yuxarı Ləgər kəndliləri hökumətə vergi verməkdən boyun qaçırdılar. Torpaq...
Навахо непобеждённый Народы мира      Во время Второй мировой войны армия США использовала язык навахо для шифровки посланий, что стало одним из ключевых факторов в победе американцев в Тихом океане. Сама идея была не...
Ваз лезги чIалал кхьиз чизвани? Редактордин гаф      Им вучтин суал я, жу­ван­бурувай икI жуза­дай­ди яни? – лугьумир. Шумуд йисар я и суалди зи рикI тIариз, зун къарсуриз, зун гьанадлай вегьиз, зи умудар кIариз… Хъсандиз фагьум...
Делилри вуч лугьузва? Тарихдин геле аваз      Чи чкайрин тIварарин этимологиядай малум жезвайвал, чи ойкономрин тарихар къадим я ва абур жуьреба-жуьре рекьералди пайда хьанва. Гьеле чи эрадал къведалди лезгийрихъ цIудралди чIехи...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Са вуж ятIани, са вуч ятIани, са шумуд, шумудни сад, са кьадар, са гьихьтин ятIани, бязи, са бязи гафариз тайинсуз тIварцIиэвезар лугьуда. Тайинсуз тIварцIиэвезри са тайинсуз касдиз, затIуниз,...
Hikmət boğçası ЦIийи ктабар      Benyaməddin Davudun bu günlərdə işıq üzü görmüş “Düşüncələr, təzadlar və aforizmlər” kitabçası tanınmış alimin fəlsəfi düşüncələridir. “Samur” qəzetinin oxucularına imzası yaxşı tanış olan BDU-nun dosenti B.Davudovun aforizmləri...
Карабах всегда в войне ЦIийи ктабар      Так называется книга известного кусарца, Аб­дулхалим Ахмедзаде вы­шедшая в издатель­стве «Ганун» города Ба­ку. В книге из 696 стра­ниц представлены на суд читателей...
Отголоски Кавказской войны Тарихдин геле аваз      Скоро ли настанет время, когда елей просвещения смоет кровь с крутин Кавказа и обратит сынов его, героев-разбойников, в миролюбивых оратаев? Ждем этой поры во имя человечества, но до...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Гьадри - якIун бульон

КIукIу - гъвечIи лаваш

Къехуьн - туьгьмет

КьанцIархъан - кьезил хесетрин инсан

ТIакар - тIваларикай хранвай зинбил

ТIалака - чепер

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ